АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXIV САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 15 и 16. март 2019. године

 

Програм рада XXIV Саветовања о биотехнологији >>>>

XXIV Саветовање о биотехнологији 2019 - Зборник радова I део >>>
                                                                      Зборник радова II део >>>

 

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да учествујете на XXIV Саветовању о биотехнологији - са међународним учешћем и тиме дате свој допринос развоју науке у овој важној области. 

Једна од најважнијих људских делатности je производњаи прерада хране. У том правцу су усмерена и многа истраживања чији резултати треба да допринесу повећању приноса у биљној и анималној производњи, што већем степену прераде примарних пољопривредних производа, производњи здравствено безбедне хране и заштити животне средине. Са циљем да будемо у току одређених збивања, као и да сами утичемо својим резултатима на просперитет и унапређивање пољопривреде и њених пратећих делатности, Агрономски факултет у Чачку организује и ово, традиционално, двадесет четврто Саветовање о биотехнологији.

У претходном периоду успели смо да успоставимо добру сарадњу између научног и стручног особља са универзитета и института, пољопривредних школа и саветодавних службии да преко Саветовања о биотехнологији, омогућимо бржи трансфер знања и утичемо на осавремењивање производње и примену у производној пракси.

Вeлики број саопштених радова сваке године говори о високом степену интересовања за овај скуп. На Саветовању су учествовали представници већине домаћих институција из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, уз велики број истраживача из иностранства.

Саветовање о биотехнологији организује се под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последњи рок за пријаву наслова рада:               20.01.2019.

Последњи рок за доставу комплетних радова:     31.01.2019.

Oбавештење о прихватању рада до:                     10.02.2019.

Последњи рок за уплату котизације:                     01.03.2019

Документа за преузимање:

Прво обавештење >>>>

Пријава рада >>>>

Образац за писање рада >>>>

 

 

24th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

15- 16 March 2019

Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia

SYMPOSIUM PROGRAMME >>>>

 

Dear Colleagues,

It is our great pleasure to invite you to take part in the 24th International Symposium on Biotechnology. Your active participation will contribute to scientific progress in this field.

Food production and food processing as important human activities have been the subject of extensive research whose results should lead to improved yields in crop and livestock production, increased processing levels, safe food production and environmental protection. The Symposium on Biotechnology is a traditional event organised by the Faculty of Agronomy, Čačak with the aim of sharingrecent findings towards the prosperity and improvement of agriculture and related activities. 

Through the Symposium on Biotechnology, we have promoted and established close cooperation among researchers affiliated with different universities, institutes, schools of agriculture and extension services, thereby facilitating knowledge transfer and contributing to the modernisation of production practices.

A wide range of papers presented every year testify to the high interest in the Symposium. Representatives of most national agricultural and food industry institutions and a large number of researchers from renowned international institutions have actively participated in the Symposium.

The Symposium on Biotechnology is organised under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia.

 

SYMPOSIUM DEADLINES:

 

Paper title submission deadline:           20 January 2019

Full paper submission deadline:            31 January 2019     

Notification of paper acceptance:         10 February 2019

Registration fee payment deadline:       1 March 2019

Documents:

First_announcement >>>>

Registration_Form >>>>

Paper template >>>>

Payment instructions >>>>

 

 

Зборници радова са претходних Саветовања о биотехнологији >>>>