Наставно научно веће

 

СТРУЧНИ ОРГАН ФАКУЛТЕТА

 

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

 

1.    др Владета Стевовић, редовни професор, декан

2.    др Снежана  Богосављевић-Бошковић, редовни професор 

3.    др Драгутин Ђукић, редовни професор

4.    др Милица Цвијовић, редовнипрофесор

5.    др Томо Милошевић, редовни професор

6.    др Радојица Ђоковић,  редовни професор

7.    др Александар Пауновић, редовни професор

8.    др Лека Мандић, редовни професор

9.    др Милена Ђурић, редовни професор

10.  др Гордана Шекуларац, редовни професор

11.  др Миломирка Мадић, редовни професор

12.  др Горан Дугалић, редовни професор   

13.  др Биљана Вељковић, редовни професор

14.  др Љиљана Бошковић-Ракочевић, редовни професор

15.  др Драго Милошевић, редовни професор

16.  др Ленка Рибић – Зеленовић, редовни професор

17.  др Никола Бокан, ванредни професор

18.  др Горица Пауновић, ванредни професор

19.  др Владимир Курћубић, ванредни професор

20.  др Милун Петровић, ванредни професор

21.  др Горан Марковић, ванредни професор

22.  др Снежана Танасковић,ванредни професор

23.  др Томислав Тришовић, ванредни професор            20%

24.  др Павле Машковић, доцент

25.  др Иван Глишић, доцент

26.  др Драган Вујић, доцент

27.  др Владимир Досковић,доцент

28.  др Јелена Машковић, доцент

29.  др Јелена Младеновић, доцент

30.  др Милан Николић, доцент

31.  др Душко Брковић, доцент

32.  др Игор Ђуровић, доцент

33.  др Немања Милетић, доцент

34.  др Милевица Бојовић, наставникенглеског језика

35.  др Симеон Ракоњац, асистент

36.  мр Ранко Копривица, асистент

37.  мр Драган Ђуровић, асистент

38.  мр Вера Вукосављевић, асистент

39.  Далибор Томић, асистент

40.  Мирјана Радовановић, асистент

41.  Јелена Пантовић,асистент

      42.   Душан Марковић, асистент

    43.   Радмила Илић, асистент

    44.   Данијела Стојковић, сарадник у настави