Катедра за математику, физику и техничке науке

 

  • др Драган Вујић, доцент

Ужа научна област: Примењена физика

 

  • Душан Марковић, асистент

Ужа научна област: