Избори истраживача

 

Агрономски факултет у Чачку ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у научно звање научни саветник са роком од 30 дана од дана постављања, за кандидата:

04.10.2017. др Маријана Пешаковић, избор у звање научни саветник

Резиме извештаја о кандидату за стицање научног звања

 

 

 

06.10.2016. Марко Лазић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

13.06.2016. Звездана Тадић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Бранка Поповић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке 

01.04.2016. Весна Ђуровић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Милица Зеленика, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Милош Петровић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Слободанка Станојевић-Николић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

 

 

Агрономски факултет у Чачку ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научно звање научни саветник са роком од 30 дана од дана постављања, за кандидата:

14.07.2015. године  др Славица Весковић Морачанин

Допуна Извештаја комисије за избор у научно звање научни саветник др Славица Весковић Морачанин, 15.09.2015. године