Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Студенти који су стекли право на потпис из неког предмета УНО ВИНОГРАДАРСТВО,

могу добити потпис 27.05.2019. у 1200у кабинету бр. 38 код проф. др Млађана Гарића.

                                            

                                                                                          предметни асистент

мр Вера Вукосављевић, дипл. инг

 

Чачак, 16.05.2019. године