Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

 

Рок за пријаву: 23. новембар 2014. године

 

Влада Републике Швајцарске, кроз Савезну комисију за стипендирање страних студената, заинтересованим кандидатима из Србије нуди следеће постдипломске стипендије:

·         Стипендије за докторске студије више информација на адреси:

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02332/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIF8fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

·         Стипендије за постдокторанте- више информација на адреси:

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02332/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIN9fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

·         Стипендије за истраживаче-више информација на адреси:

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02332/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdXt,e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

Стипендије су намењене за боравак на неком од 10 државних универзитета у Швајцарској, једном од два федерална универзитета, неком од истраживачких универзитета или универзитета примењених наука (зависно од одабраног програма)

Максимално трајање програма: 3 године за докторске студије, 12 месеци за постдокторанте и истраживаче

Почетак програма: 14. 09. 2015.

Стипендијом покривена месечна новчана накнада, изузеће од плаћања трошкова школарине, трошкови здравственог осигурања, додатак на конто смештаја, трошкови превоза у Швајцарској.

Апликациони пакет је могуће добити путем имејла од Амбасаде Швајцарске у Београду. Пријаву поднети у 3 примерка.

Документа за пријаву послати на адресу:

Swiss Embassy in Belgrade

Bulevar Oslobodjenja 4, 11000 Belgrade

Напомена 1:Одвојени су процеси пријаве за стипендију и на жељену институију у Швајцарској. Приликом пријаве, заинтересовани кандидати прилажу доказ да су прихваћени за боравак на жељеној швајцарској институцији.

Напомена 2:заинтересовани кандидати морају испуњавати језичке услове програма за који аплицирају.

Више о овом програму видети на:

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02332/index.html?lang=en

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vsrb/embbel/schola.html

 

Извор: http://www.mladiinfo.eu/2014/08/02/swiss-government-excellence-scholarships/