Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

 • Slide-1-eng
 • Slide-2-eng
 • Slide-3-eng

milomirka_madic


E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођена је 1. фебруара 1965. године у Осоници, Ивањица. Држављанин је Републике Србије. Удата је и мајка два детета. Живи и ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Ивањици. Студије агрономије на Агрономском факултету у Чачку уписала је 1984. године, а дипломирала је 3. новембра 1988. године са просечном оценом 9,00 и стекла звање дипломираног инжењера агрономије.

Последипломске студје је уписала 1990/91. године на Пољопривредном факултету у Београду- Земуну, група Генетика и оплемењивање биљака. Магистарски рад под насловом „Наслеђивање особина класа и родности зрна код хибрида јечма (H. vulgare L)" одбранила је 12. јула 1995. године на Пољопривредном факултету у Београду.

Докторску дисертацију, под насловом „Генетичка анализа приноса и компоненти приноса озимог  јечма (H. sativumJessen)" одбранила је 6. децембра 2002. на Агрономском факултету у Чачку.

Служи се енглеским и руским  језиком.

 

Запослења

 • Институт за пољопривредна и технолошка истраживања Зајечар,1989 -1990.
 • Агрономски факултет у Чачку, од 01.10.1990. године – до данас

  Звање: 

 • Стручни сарадник: 1989 – 1990. године
 • Асистент приправник:  1990 - 1994.  године
 • Асистент приправник  (реизбор)  1994 -1996.  године
 • Асистент: 1996 -2001.  године
 • Асистент (реизбор): 2001 - 2003 године
 • Доцент: 2003-2008. године
 • Ванредни професор: 2008 – 2013 године
 • Редовни професор: 2013-

 

Академска каријера

Активно је укључена у рад Агрономског факултета у Чачку. Члан Савета Агрономског факултета. Председник  Савета  Агрономског факултета, Универзитета у Крагујевцу у периоду од 2010. године до 2013. године. Шеф Катедре за ратарство и повртарство у два мандата од 02.02.2007. до 02.02.2009. и 03.02.2009. до 02.02.2011. године.

 

Научна делатност

Била је члан организационих одбора приликом одржавања већег броја научних и стручних скупова.

Аутор је већег броја научних радова и саопштења, једне монографије, практикума и два поглавља у монографији националног значаја.

Учествовала је у реализацији више домаћих  и међународних  пројеката.

 

Публикације (List of Publications)