Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођена 27. 02. 1990. године. Држављанин Републике Србије. Живи и ради у Чачку. Удата је.

 

Образовање

Основну школу и гимназију завршила је у Вишеграду одличним успехом. У новембру, 2012. године дипломирала је на Агрономском факултету у Чачку - Универзитет у Крагујевцу, са просечном оценом 9,60 и стекла звање Дипломирани инжењер пољопривреде.

Мастер академске студије је уписала 2013. године, а завршни рад је одбранила у октобру, 2014. године стичући звање Мастер инжењер пољопривреде.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, 18. 02. 2014.до данас, сарадник у настави за ужу научну област Воћарство.

 

Научна делатност

Аутор је 2 и коаутор 6 научних радова.

 

Публикације (List of Publications)