Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ  ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Бодови на основу успеха

Бодови на основу дужине студирања

Укупно бодова

Статус

1.     

Радмила Р. Илић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер и мастер академске студије Агрономија

73,5

25

98,5

буџет

2.     

Весна М. Ђуровић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, смер Прехрамбена технологија биљних производа

68,1

20

88,1

буџет

3.     

Милица С. Зеленика

Универзитет у Београду

Биолошки факултет

Основне и мастер академске студије биологије

60,9

25

85,9

буџет

4.     

Биљана  А. Анђелић

Универзитет у Приштини

Пољопривредни факултет, Одсек сточарски

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, мастер академске студије Агрономија

61,1

17,9

79,0

буџет

5.     

Газивода М. Александар

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за агроекономију

61,4

8,3

69,7

буџет

6.     

Драган Танасковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општи смер и мастер академске студије Прехрамбена технологија

не испуњава услове конкурса

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Агрономског факултета у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Уколико кадидат није задовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету Агрономског факултета, у року од 24 часа од пријема одлуке.  Савет доноси одлуку у рокуод 24  часа од пријема жалбе.

Објављенодана 29. октобра 2013. год. у 1300 часова.

Објављивање коначне ранг листе 30. октобра 2013. године у 1300 часова.

Упис кандидата обавиће се  31.10. и 03.11.2014. године од 8 до 14 часова.

 

                                                                                                    Комисија за докторске студије:

1.      Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

2.      Др Горан Дугалић, руководилац студијског програма докторских студија АГРОНОМИЈА

3.      Др Иван Глишић, члан