Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

 

Кандидати који су стекли право на Мастер и Докторске студије у школској 2014/2015 години подносе:

-         Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;

-         Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

-         Доказ о уплати прве рате за упис –самофинансирајуће студије, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Прва рата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

 

 Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

Упис кандидата обавиће се од 31.10. и 03.11.2014.године од 8 до 14 часова.

 

  У Чачку,

29.10.2014. године