Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

 

Стицање факултетске дипломе једна је од најбољих инвестиција за будућност. Избор факултета је једна од најважнијих животних одлука. Направите добар избор - упишите Агрономски факултет у Чачку. Зашто је то добар избор? Разлога је много. Навешћемо само неке.

Садашње време тркe за добијањем огромних количина јефтиних намирница довелo је до нехумане примене научних сазнања у многим сферама човекове делатности. Свеопшта хемизација и генетички инжењеринг у примарној пољопривредној производњи, као и употреба адитива, конзерванса и антиоксиданата у прехрамбеној индустрији донели су проблем загађености воде, ваздуха и хране. Процењује се да ће у блиској будућности производња здраве хране и пијаће воде постати горући проблем у развоју цивилизације.

На светском тржишту расте потражња за нутритивно вредном и здравствено безбедном храном, али и за стручњацима који знају како да је произведу. Велике светске компаније које делују у области биотехнологије интензивно улажу у унапређење производње квалитетне, еколошки чисте и здраве хране. Захтеви тржишта све су строжији како у погледу квалитета, тако и у погледу амбалаже, дизајна, а и палете производа. Област централне Србије представља драгоцене природне ресурсе и добра су полазна основа за имплементирање програма профитабилних технологија и производњу здравствено безбедне хране.

Стручна примена савремених агротехничких мера у примарној производњи и оптимизација процеса у погонима прехрамбене индустрије, као императив производње високо квалитетне хране, може се обезбедити само активним учешћем високообразованих кадрова. Eдукaциja je сигурнo нajвaжниja у рaзвojу примарне пoљоприврeдне производње и прехрамбене технологије.

Зато се основна делатност Факултета непрекидно прилагођава савременим захтевима науке и праксе. Корекцијама Наставних планова и формирањем нових студијских програма у складу са Законом о високом образовању Р. Србије и принципима Болоњске декларације, стално се унапређује квалитет студирања на Агрономском факултету. Сви студијски програми су поново акредитовани.

Агрономски факултет је факултет на коме је студент у центру учења, факултет где су сви запослени свесни да су добрим делом одговорни за будућност сваког студента. Зато поред редовне наставе, предавања и вежби, постоји и додатна настава, редовне консултације и стална комуникација студената са професорима и асистентима. Висока стручност, искуство и професионално ангажовање свих запослених на Агрономском факултету помоћи ће сваком студенту да на време стекне теоријска знања и практичне вештине, које ће бити добра основа за укључивање у привредне и научне токове.

И ангажовање најбољих студената у научно-истраживачком раду је пракса на Агрономском факултету. Смотре научних радова студената агрономије, са међународним учешћем, на Агрономском факултету се организује од 1998. године.

Агрономски факултет се налази у мирном делу града, недалеко од центра. У непосредној близини налазе се: студентски дом, ресторан Студентског центра, Факултет техничких наука, Висока техничка школа, Институт за воћарство, Спортски центар «Младост» са базенима, атлетском стазом и спортским теренима.

И никад не заборавите човек што више зна, веће су му могућности. Захваљујући стеченом знању, како теоријском тако и практичном, инжењери који су завршили Агрономски факултет у Чачку граде успешну каријеру у министарствима, научноистраживачким институтима, инспекцијским службама, пољопривредним станицама, хладњачама, погонима пекарске индустрије, пиварама, погонима за производњу и прераду млека и меса, као и другим фабрикама прехрамбене индустрије, јавним прeдузећима, средњим и високим школама, факултетима, банкама и многим другим институцијама. Значајан број наших студената су по завршетку студија основали своја предузећа, која успешно послују.

Успех започиње човековом вољом. Упишите Агрономски факултет у Чачку и истрајте на путу изградње успешне професионалне каријере.

Добро дошли!