Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факулет у Чачку

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку

Чачак, 20.09.2019. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На основу чл. 32 Статута Факултета, којим је утврђено да семестар траје петнаест наставних недеља, потребно је обавити надокнаду наставе у јесењем семестру шк. 2019/2020. године.

 

Надокнада наставе за студенте прве године обавиће се по следећем распореду:

1. Настава предвиђена распоредом часова за понедељак одржаће се у суботу 26.10.2019. године;

2. Настава предвиђена распоредом часова за понедељак одржаће се у суботу 19.10.2019. године;

 

Надокнада наставе за студенте друге, треће и четврте године обавиће се по следећем распореду:

1. Настава предвиђена распоредом часова за понедељак одржаће се у суботу 26.10.2019. године;

2. Настава предвиђена распоредом часова за уторак одржаће се у суботу 19.10.2019. године;

3. Настава предвиђена распоредом часова за среду одржаће сеу суботу 9.11.2019. године;

4. Настава предвиђена распоредом часова за четвртак одржаће се у суботу 16.11.2019. године;

5. Настава предвиђена распоредом часова за петак одржаће сеу суботу 23.11.2019. године;

6. Настава предвиђена распоредом часова за понедељак одржаће сеу суботу 30.11.2019. године;

7. Настава предвиђена распоредом часова за уторак одржаће се у суботу 7.12.2019. године;

8. Настава предвиђена распоредом часова за среду одржаће сеу суботу 14.12.2019. године;

9. Настава предвиђена распоредом часова за четвртак одржаће се у суботу 21.12.2019. године;

10. Настава предвиђена распоредом часова за петак одржаће сеу суботу 28.12.2019. године;

11. Настава предвиђена распоредом часова за понедељак одржаће се у суботу 11.01.2020. године;

 

 

Продекан за наставу                                                               Декан Агрономског факултета

др Владимир Курћубић, ван. проф.                                         проф. др Томо Милошевић