УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  У ЧАЧКУ
Цара Душана 34
Телефон: 032/303-405, Факс: 032/303-401
http://afc.kg.ac.rs   E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Слободна места за упис студената у другом уписном року
у прву годину студијских програма основних академских студија
за школску 2018/2019. годину

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

БУЏЕТ

САМОФ.

ОПШТА АГРОНОМИЈА

(240 ЕСПБ)

21

-

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

(240 ЕСПБ)

28

-

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

(240 ЕСПБ)

10

-

ЗООТЕХНИКА

(180 ЕСПБ)

16

-

Студент са инвалидитетом

1

-

Припадник ромске националности

1

-

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству

1

-

 

За упис на све студијске програме полаже се пријемни испит из једног од предмета, по слободном избору кандидата, и то: БИОЛОГИЈА или ХЕМИЈА. Програм за полагање пријемног испита истакнут је на сајту Факултета,а може се добити и на Факултету.

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву на конкурс (преузети образац пријаве са сајта Факултета) предају оверене фотокопије документа, и то:

  • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
  • Диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту;
  • Копију личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13

 

Други уписни рок:

-          пријављивање кандидата 04. и 05. септембра 2018. године (од 8 до 14 часова),

-          полагање пријемног испита 10. септембра 2018. године у 10 часова,

-          објављивање прелиминарне ранг листе 10. септембра 2018. године,

-          објављивање коначне ранг листе 12. септембра 2018. године,

-          упис примљених кандидата од 13. и 14. септембра 2018. године (од 8 до 14 часова)

 

Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 24 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за основне  студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби.

 

Упис који се врши применом афирмативних мера, за лицаса инвалидитетоми за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са програмом уписа студената са инвалидитетом.

 

Држављанин Републике Србијекоји је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, подлеже процесу нострификације.

 

Припадник српске националне мањинеиз суседне земље у школској 2018/2019. години може се уписати прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

Модел изјаве истакнут је у Стручном упутству на интернет страници Факултета.

 

Објављено 17. 07. 2018. године