Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Назив пројекта:»Примена и развој савремених техничко-технолошких система смештаја, исхране, изђубравање и муже крава у циљу повећања производње млека високог квалитета»

Руководилац  пројекта Др Душан Радивојевић Пољопривредни факултет Земун

Уговор, Евиденциони број  20012

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2411965736317

Биљана Вељковић

доцент

Агрономски факултет

4

2.

0702956782826

Ранко Копривица

асистент

8

 

 

Назив пројекта: «Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији, превентиви и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности»

Руководилац пројекта Др Зоран Илић Пољопривредни факултет Зубин Поток

Уговор, Евиденциони број 20015

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

0606964782828

Владимир Курћубић

доцент

Агрономски факултет

8

2.

3006963780043

Радојица Ђоковић

ванредни професор

8

3.

1408947780622

Слободан Јевтић

редовни професор

8

 

 

Назив пројекта: «Нови технолошки поступци у складу са добробити живине и заштитом животне средине у циљу добијања живинских производа гарантованог и посебног квалитета»

Руководилац пројекта Др Златица Павловски Институт за сточарство Земун

Уговор, Евиденциони број  20021

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2401964797619

Снежана

Богосављевић-Бошковић

редовни професор

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Развој и унапређење биорационалног метода заштите биља од болести и штеточина»

Руководилац пројекта Др Пантелија Перић Институт за пестициде и заштиту животне средине Београд

Уговор, Евиденциони број 20036

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

0203958151487

Драго Милошевић

ванредни

професор

Агрономски

факултет

8

 

 

Назив пројекта «Развој одрживих система сточарске производње у циљу добијања млека и меса са особинама функционалне хране»

Руководилац пројекта Др Љиљана Сретеновић Институт за сточарство Београд

Уговор, Евиденциони број 20042

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1004966782837

Милун Петровић

доцент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта: «Унапређење генетичког потенцијала крмних биљака и технологија производње и искоришћавања сточне хране у функцији развоја сточарства»

Руководилац пројекта: Др Зоран Лугић Институт за крмно биље Крушевац

Уговор, Евиденциони број 20048

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2811952782822

Драгутин Ђукић

редовни

професор

Агрономски факултет

6

2.

1908964794419

Лека Мандић

ванредни професор

6

 

 

Назив пројекта «Одрживост ланца масовне производње хране»

Руководилац пројекта Јасна Мастиловић Институт за прехрамбене технологије Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 20066

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1808950787822

Вера Радовић

ванредни професор

Агрономски факултет

4

 

 

Назив пројекта «Оптиматизација параметара квалитета земљишта и супстрата за производњу високо-квалитетног поврћа у заштићеним просторима»

Руководилац пројекта Др Радош Павловић Агрономски факултет Чачак

Уговор, Евиденциони број 20074

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1003967787828

Љиљана Бошковић-Ракочевић

ванредни

професор

Агрономски факултет

2

2.

2307965782813

Радош Павловић

ванредни

професор

4

 

 

Назив пројекта «Унапређење технологије гајења крмних биљака у функцији производње здравствено безбедне сточне хране»

Руководилац пројекта Др Бранко Ћупина Пољопривредни факултет Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 20083

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1504966783933

Владета Стевовић

ванредни

професор

Агрономски факултет

8

2.

1210960782850

Драган Ђуровић

асистент

8

 

 

Назив пројекта «Мултидисциплинарни приступ оплемењивању и производњи семена крмних биљака за конвенционалне и нове начине употребе»

Руководилац пројекта  др Слободан Катић Институт за ратарство и повртарство Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 20090

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1707963782810

Никола  Бокан

ванредни професор

Агрономски

факултет

4

 

 

Назив пројекта «Изучавање генотипова стрних жита и оплемењивање на побољшање родности, квалитета и адаптивне способности»

Руководилац пројекта др Десимир Кнежевић Пољопривредни факултет Зубин Поток

Уговор, Евиденциони број 20097

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

3005959782825

Александар Пауновић

ванредни професор

Агрономски факултет

2

2.

0102965797634

Миломирка Мадић

ванредни професор

4

 

 

Назив пројекта «Унапређење технологије гајења кајсије»

Руководилац пројекта проф. др Томо Милошевић Агрономски факултет Чачак

Уговор, Евиденциони број 20099

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1003967787828

Љиљана Бошковић-Ракочевић

ванредни професор

Агрономски факултет

2

2.

2411965736317

Биљана Вељковић

доцент

4

3.

2011959787815

Гордана Шекуларац

ванредни професор

4

4.

1705967787814

Горица Пауновић

доцент

8

5.

2811952782822

Драгутин Ђукић

редовни професор

2

6.

2706974782836

Иван Глишић

асистент

8

7.

1908964794419

Лека Мандић

ванредни професор

2

8.

0502960782823

Томо Милошевић

редовни професор

8

 

 

Назив пројекта «Реинтродукција и репопулација лињака (Tinca tinca ) у рибњачке системе и отворене воде»

Руководилац пројекта др Мирослав Ћирковић Пољопривредни факултет Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 20107

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2109958710274

Горан Марковић

доцент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Примена савремених ампелотехничких мера у циљу производње грожђа побољшаног квалитета»

Руководилац пројекта др Славица Тодић Пољопривредни факултет Земун

Уговор, Евиденциони број 20116

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2301973787818

Вера Вукосављевић

асистент

Агрономски факултет

8

 

 

Назив пројекта «Агрохемијска, физиолошка и агротехничка проучавања гајења стрних жита на киселим земљиштима Србије»

Руководилац пројекта др Миодраг Јелић Пољопривредни факултет Зубин Поток

Уговор, Евиденциони број 20123

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

3005959782825

Александар Пауновић

ванредни професор

Агрономски факултет

6

2.

2011959787815

Гордана Шекуларац

ванредни професор

4

3.

0102965797634

Миломирка Мадић

ванредни професор

4

4.

1707963782810

Никола Бокан

ванредни професор

4

 

 

Назив пројекта «Изучавање новог производног концепта у циљу добијања здравствено безбедног поврћа за свежу потрошњу и кување, уз уштеду енергије»

Руководилац пројекта др  Михал Ђуровка Пољопривредни факултет Нови Сад

Уговор, Евиденциони број 20147

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

1003967787828

Љиљана

Бошковић-Ракочевић

ванредни професор

Агрономски факултет

4

2.

2307965782813

Радош Павловић

ванредни професор

4

 

 

 

ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПЕРИОД 2008-2011. година


Назив пројекта:»Проучавање међузависности у тријади «синтеза-структура-својства» за функционалне материјалa»

Руководилац  пројекта Др Момчило Ристић редовни професор (Институт техничких наука) Српске Академије наука и уметности, Београд

Уговор, Евиденциони број 142011

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2102947714052

Мирослав Спасојевић

редовни професор

Агрономски факултет

8/А3

2.

1201956719002

Ленка

Рибић-Зеленовић

доцент

8/А3

 

 

Назив пројекта: «Биоактивни комплекси p и d јона метала са лигандима фармакотерапијског значаја»

Руководилац  Др Предраг Ђурђевић Природно-математички факултет Крагујевац

Уговор, Евиденциони број 142013

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2901952305004

Милица Цвијовић

ванредни професор

Агрономски факултет

8/А2

 

 

Назив пројекта: «Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система - од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса»

Руководилац пројекта Др Љиљана Колар-Анић Факултет за физичку хемију Београд

Уговор, Евиденциони број 142025

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци.

1.

2301958720014

Зоран Марковић

ванредни професо

Агрономски факултет

8/А1

2.

2107981720047

Игор Ђуровић

асистент

8/Б1

 

 

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

 

Руководилац пројекта Др Срећко Ћурчић Технички факултет у Чачку

Уговор, Евиденциони број ЕЕ -243005А

Назив пројекта: «Развој и примена логистичких система за коришћење биомаса и отпадног дрвета као енергената у домаћинствима и индустрији»

Учесници на пројекту:

Р. б.

Јединствен број

Име и презиме

Звање

Научно истраживачка организација

Истраживачки месеци

1.

2102947714052

Мирослав Спасојевић

редовни професор

Агрономски факултет

0

2.

1805959787818

Милена Ђурић

ванредни професор

0