Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Шеф катедре: Проф. др Павле Машковић, редовни професор

 

Наставници и сарадници:

 

  • Проф. др Павле Машковић, редовни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Томислав Љ. Тришовић, ванредни професор

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

  • др Јелена Младеновић, ванредни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Јелена Машковић, ванредни професор

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • др Милан Николић, ванредни професор

Ужа научна област: Инжењерски процеси

 

  • др Игор Ђуровић, доцент

Ужа научна област: Примењена хемија

 

  • Весна Миловановић, асистент

Ужа научна област: Примењена хемија