Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биљака

 

Шеф катедре: Др Горан Марковић, ванредни професор

 

Наставници и сарадници:

 

  • Др Драгутин Ђукић, редовни професор

Ужа научна област: Микробиологија

 

  • др Лека Мандић, редовни професор

Ужа научна област: Микробиологија

 

  • др Драго Милошевић, редовни професор

Ужа научна област: Заштита биљака

 

  • др Горан Марковић, ванредни професор

Ужа научна област: Примењена биологија

 

  • др Снежана Танасковић, ванредни професор

Ужа научна област: Заштита биљака

 

  • др Душко Брковић, доцент

Ужа научна област: Примењена биологија