Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Шеф катедре: Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић

 

Наставници и сарадници:

 

  • Проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић, редовни професор

Ужа научна област: Сточарство

 

  • Проф. др Радојица Ђоковић, редовни професор

Ужа научна област: Морфологија, физиологија и здравствена заштита домаћих животиња

 

  • Проф. др Милун Петровић, редовни професор

Ужа научна област: Сточарство

 

  • др Владимир Досковић, ванредни професор

Ужа научна област: Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње

 

  • др Симеон Ракоњац, ванредни професор

Ужа научна област: Сточарство

 

  • Милош Петровић, истраживач приправник

Ужа научна област: