Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Милена Р. Ђурићје рођена 18. маја 1959. годинеу Чачку. Држављанин је  Републике Србије. Живи и ради у Чачку. Мајка је једног детета.

 

Образовање

Основну школу и Гимназију завршила је у Чачку. Школске 1978/79. године уписала је Агрономски факултет у Чачку и дипломирала 1983. године.

Последиплпмске студије Пољопривредног факултета у Сарајеву уписала је 1987. године, а завршила је са просечном оценом 9,75. Магистарски рад под насловом „Утицај крупноће и масе зрна легуминоза Medicagosativa L., Trifoliumpratense L. и Lotuscornиculatus L. на њихов сјеменски квалитет" успешно је одбранила 26. априла 1990. године.

Докторску дисертацију под насловом „Утицај Ca на мобилни Alу земљишту, синтезу биомасе и концентрацију елемената у пшеници" јавно је одбранила 16. марта 1998. године на Пољопривредном факултету - Српско Сарајево.

Служи се немачким и руским језиком.

 

Запослења

Милена Р. Ђурићје по завршетку Факултета, као наставник, са положеним стручним испитом за рад у настави, радила у средњој Пољопривредној школи „Љубо Милић" у Пожеги.

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, запослена је од 1. марта 1985. године до данас.

 

Академска каријера

 

На Агрономском факултету у Чачку, 1985-1990. године,асистент-приправник;

На Агрономском факултету у Чачку, 1990-1998. године, асистент;

На Агрономском факултету у Чачку, 1998-2003. године, доцент;

На Агрономском факултету у Чачку, 2003-2013. године, ванредни професор;

На Агрономском факултету у Чачку, 31.01.2013. године, редовни професор.

Милена Р. Ђурићје обављала функцију продекана за науку Агрономског факултета у Чачку (2007-2009. године). Вршила је функцију шефа Катедре за земљиште и механизацију (2011-2014.године).

 

Научна делатност

-Објавила је 123 научнa рада и саопштења;

-Аутор је 1 објављене монографије националног значаја и 1 универзитетског уџбеника (2 издања);

- Учесник је великог броја научних скупова у земљи и иностранству;

-Била је члан комисија за оцену и одбрану 3 докторске дисертације, 1 магистарска рада, 3 завршног-мастер рада, као и већег броја дипломских радова;

-Рецензент је радова у међународном часопису Journal of Central European Agriculture (JCEA);

-Рецензент је радова у националном часопису  Acta Аgriculturae Serbica;

-Учествовала је у реализацији 1 домаћегнаучно-истраживачког пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије иу 1 пројекту Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије;

-Рецензирала је већи број радова публикованих у националним и међународним часописима, као и у зборницима радова са домаћих и међународних научних скупова;

-Била је члан организационог одбора већег броја научних конференција.

 

Публикације (List of Publication)