Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- ОКТОБАРСКИ   РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

29.09.2023. године  у 9 00

ПОРЕМЕЋАЈ СЕКРЕЦИЈЕ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ

29.09.2023. године  у 9 00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

29.09.2023. године  у 9 00

АГРОМЕНАЏМЕНТ У СТОЧАРСТВУ

29.09.2023. године  у 11 00

и

10.10.2023. године  у 11 00

ОДГАЈИВАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА

02.10. 2023. године  у 9 00

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКОГ ГАЈЕЊА ПРЕЖИВАРА

29.09. 2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА ОВЧАРСКЕ И КОЗАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

03.10. 2023. године  у 9 00

ПРИНЦИПИ ИСТРАЖИВАЊА У СТОЧАРСТВУ

03.10. 2023. године  у 9 00

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

05.10. 2023. године  у 9 00

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

05.10. 2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА  ГОВЕДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

06.10. 2023. године  у 9 00

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ИСХРАНЕ ПРЕЖИВАРА

09.10. 2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА  ЖИВИНАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

02.10. 2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА  СВИЊАРАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

06.10. 2023. године  у 9 00

ГАЈЕЊЕ ОРАНИЧНИХ КРМНИХ БИЉАКА

03.10. 2023. године  у 9 00

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ИСХРАНЕ ПРЕЖИВАРА

09.10. 2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

09.10. 2023. године  у 9 00

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

09.10. 2023. године  у 10 00

Задња измена истакнута  04. 10.2023. године

 


РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- СЕПТЕМБАР 2  РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

19.09.2023. године  у 9 00

ПОРЕМЕЋАЈ СЕКРЕЦИЈЕ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ

19.09.2023. године  у 9 00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

19.09.2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

18.09.2023. године  у 1000

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ИСХРАНЕ ПРЕЖИВАРА

25.09.2023. године  у 1000

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

18.09.2023. године  у 900

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКОГ ГАЈЕЊА ПРЕЖИВАРА

15.09.2023. године  у 900

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

15.09.2023. године  у 1000

 


 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- СЕПТЕМБАР 1  РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

05.09.2023. године  у 9 00

ПОРЕМЕЋАЈ СЕКРЕЦИЈЕ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ

05.09.2023. године  у 9 00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

05.09.2023. године  у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

08.09.2023. године  у 1000

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

07.09.2023. године у 1000

ТЕХНОЛОГИЈА  ГОВЕДАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

07.09.2023. године у 1000 

 

 РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- ЈУЛСКИ  РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

07.07.2023. године  у 9 00

ПОРЕМЕЋАЈ СЕКРЕЦИЈЕ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ

07.07.2023. године  у 9 00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

07.07.2023. године  у 9 00

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

10.07.2023.године у 9 00

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ПРИРОДНИ БИЉНИ РЕСУРСИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

13.07.2023.године у 9 00

ОДГАЈИВАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НЕПРЕЖИВАРА

12.07.2023.године у 9 00

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКОГ ГАЈЕЊА ПРЕЖИВАРА

12.07.2023.године у 9 00

ТЕХНОЛОГИЈА ОВЧАРСКЕ И КОЗАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

12.07.2023.године у 9 00

Задња измена истакнута:  04. 07. 2023.године


 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- ЈУНСКИ  РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

МАСТЕР РАД-СИР

01.06.2023.године у 900

ЕКОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА

06.06.2023.године у 1000

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

21.06.2023. године  у 9 00

ПОРЕМЕЋАЈ СЕКРЕЦИЈЕ МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ

21.06.2023. године  у 9 00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

21.06.2023. године  у 9 00

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

15.06.2023. године  у 10 00

ОДГАЈИВАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА

19.06.2023.године у 10 00

ПРИНЦИПИ ИСТРАЖИВАЊА У СТОЧАРСТВУ

19.06.2023.године у 10 00

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

19.06.2023.године у 10 00

Задња измена истакнута 06. 06. 2023.године


 

 

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- АПРИЛСКИ  РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

ЕКОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА

07.04.2023.године у 1000

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

05.04.2023.године у 900

Задња измена истакнута  30. 03. 2023.године

 

 


 

 

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- ФЕБРУАРСКИ РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

АГРОМЕНАЏМЕНТ У СТОЧАРСТВУ

03.02.2023.године у 930

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

10.02.2023. године  у 9 00

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКОГ ГАЈЕЊА НЕПРЕЖИВАРА

13.02.2023. године  у 9 00

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

13.02.2023. године  у 9 00

ПРИНЦИПИ ИСТРАЖИВАЊА У СТОЧАРСТВУ

10.02.2023. године  у 9 00

Задња измена истакнута  01. 02. 2023.године


 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА

МАСТЕР  АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА- ЈАНУАРСКИ РОК шк.2022/2023 године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ- ЗООТЕХНИКА    

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН

ГАЈЕЊЕ ОРАНИЧНИХ КРМНИХ БИЉАКА

19.01.2023.  године у 10 часова

ОДГАЈИВАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА ПРЕЖИВАРА

20. 01.2023. године у 10 часова

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

20. 01.2023. године у 10 часова

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКОГ ГАЈЕЊА ПРЕЖИВАРА

23. 01.2023. године у 10 часова

ЕКОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА

24. 01.2023. године у 10 часова

БИОТЕХНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКЦИЈИ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

26. 01.2023. године у 9 часова

Истакнуто 17. 01. 2023.године