Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Обавештавамо Вас да ће се у Подгорици, у периоду од 28. до 31. маја 2020. године одржати Међународна конференција GEA International (Geo Eco-Eco Agro).

Под покровитељством Универзитета Црне Горе организатори су Биотехнички факултет (Подгорица), Студијски програм Географија (Филозофски факултет, Никшић) и Архитектонски факултет (Подгорица).

Конференција се организује са циљем да буде платформа међународне научне дискусије о одрживом управљању природним ресурсима у пољопривреди и шумарству, као и о питањима економије и екологије, руралног развоја, са посебним освртом на руралну архитектуру и културно наслеђе сеоских подручја.

Међународна конференција ГЕА International (Geo Eco-Eco Agro) осмишљена је тако да окупља и повезује науку, индустрију и доносиоце одлука о концептима и праксама одрживог развоја економије и друштва у целини.

Детаљне информације можете наћи на wеб страници:

http://www.gea.ucg.ac.me/