Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ  СЕ   ДО 13. 10. 2023. ГОДИНЕ

 

За регулисање статуса студента  у школској 2023/2024. години потребно је:

- извршити уплату од 500,00 динара по пренетом боду (ЕСПБ)  уплаћују сви студенти  на:

        жиро рачун:  840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: трошкови уписа,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-извршити уплату прве  рате школарине -самофинансирајући студенти  на ;

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97, позив на број: 93034,

сврха уплате: прва рата,

прималац: Агрономског факултета , Цара Душана бр. 34, Чачак

-комплет образаца за упис преузима се у студентској служби Факултета

У Чачку, 01. 09. 2023. године.