Измена у начину пријављивања већег броја испита

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЧЕВ ОД АПРИЛСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕПРИЈАВЉИВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ИСПИТА  МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ ТАКО ШТО ЋЕ СЕ УКУПНА СУМА УПЛАТИТИ ЈЕДНОМ УПЛАТНИЦОМ.

 ЗА ПРИЈАВЉИВAЊЕ  ВЕЋЕГ БРОЈА ИСПИТА ПОРЕД  ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ ПОТРЕБАНО  ЈЕ ПОПУНИТИ  ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА КОЈИ СЕ ПРЕУЗИМА У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

 

 

У Чачку, 11.03.2014. године