Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

СЕПТЕМБАРСКИ 1 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 19. и 20. 08. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара.

27.08.2020. у 1000

Исхрана непреживара

01.09.2020. у 1000

Општа и неорганска хемија-сви студијски програми

04.09.2020. у 1000

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

01.09.2020. у 900

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа-сви студијски програми

08.09.2020. у 900

Агрохемија

I и II тест 24.08.2020.

Колоквијум 25.08.2020.

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

28. 08. 2020. у 1300, каб. бр. 38

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

27.08.2020

31.08.2020.

Специјално воћарство 2

27.08.2020.

28.08.2020.

Статистика-сви студијски програми

03.09.2020. у 1000

Повртарство

31.08.2020.

Технологија угљених хидрата 1      

28.08.2020. у 1000

писмени испит

28.08.2020. у 1000

Технологија кондиторских производа ;

Адитиви у прехрамбеној индустрији                

31.08.2020. у 1000

писмени испит

31.08.2020. у 1000

Опште ратарство;

Основе биљне производње;

Крмно биље;

Технологија припреме и складиштење сточне хране;

Травњаци

01.09.2020. у 1000

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса.

31.08.2020. у 1000

Испити почињу у 900

Технологија млека и млечних производа

04.09.2020. у 1000

Испит почиње у 900

Технологија угљених хидрата 2      

писмени део испита

31.08.2020. у 900

Технологија уља и масти                  

писмени део испита

27.08.2020. у 1100

Опште воћарство

04.09.2020. у 900

Производња садног матријала у воћарству

27.08.2020. у 900

Агротехника у воћарству

04.09.2020. у 900

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

Поправни колоквијум

31.08.2020. у 1100

Писмени део испита

07.09.2020. у 1000

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2;

Колоквијум из вежби

09.09.2020. у 900

09.09.2020. у 1000

Основе агроекологије

01.09.2020. у 1000

Ентомологија

10.09.2020. у 900


 


 

СЕПТЕМБАРСКИ 2 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 04. и 07. 09. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општаа и неорганска хемија-сви студијски програми

16.09.2020. у 1000

Агрохемија

I и II тест 11.09.2020.

Колоквијум 14.09.2020.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

23.09.2020.

24.09.2020.

Специјално воћарство 2

10.09.2020.

11.09.2020.

Статистика-сви студијски програми

01.10.2020. у 1000

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса.

09.09.2020. у 1000

Испити почињу у 900

Технологија млека и млечних производа

18.09.2020. у 1000

Испит почиње у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

21.09.2020. у 900

Технологија угљених хидрата 2      

писмени део испита

11.09.2020. у 900

Технологија уља и масти                  

писмени део испита

18.09.2020. у 900

Опште воћарство

10.09.2020. у 900

и

21.09.2020. у 900

Производња садног матријала у воћарству

23.09.2020. у 900

Агротехника у воћарству

15.09.2020. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

11. 09. 2020. у 1300, каб. бр. 38

Исхрана домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

16.09.2020. у 1000

Исхрана непреживара

17.09.2020. у 1000

Основе исхране домаћих животиња

18.09.2020. у 1000

Основе агроекологије

30.09.2020.

Енглески језик 1;

Енглески језик 2;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

Писмени део испита

16.09.2020. у 1000

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2;

Колоквијум из вежби

24.09.2020. у 900

Испит теорија

24.09.2020. у 1000

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

усмени део испита

21.09.2020. у 1000


 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 18. и 21. 09. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија-сви студијски програми

25.09.2020. у 1000

Агрохемија

I и II тест 22.09.2020.

Колоквијум 24.09.2020.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

01.10.2020.

02.10.2020.

Специјално воћарство 2

23.09.2020.

28.09.2020.

Статистика-сви студијски програми

01.10.2020. у 1000

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Технологија прераде меса.

01.10.2020. у 1000

Испити почињу у 900

Конзервисање меса и производа од меса

23.09.2020. у 1000

Испит почиње у 900

Технологија млека и млечних производа

28.09.2020. у 1000

Испит почиње у 900

Технологија угљених хидрата 2      

писмени део испита

28.09.2020. у 1100

Технологија уља и масти                  

писмени део испита

25.09.2020. у 900

Опште воћарство

27.09.2020. у 900

и

01.10.2020. у 900

Производња садног матријала у воћарству

01.10.2020. у 900

Агротехника у воћарству

29.09.2020. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

02. 10. 2020. у 1300, каб. бр. 38

Агрохемија

I и II тест 22.09.2020. у 900

Колоквијум 24.09.2020. у 900

Задња измена истакнута 16. 09. 2020.године

 

 

 

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 Пријем испитних пријава 25. и 26. 06. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Опште и неорганске хемије-сви студијски програми

29.06.2020. у 1000

Агрохемија

I и II тест 02.07.2020.

Колоквијун за вежбе 06.07.2020.

Усмени испит 08.07.2020.

 

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса.

3.07.2020. у 1000

Технологија млека и млечних производа

13.07.2020. у 1000

Статистика

02.07.2020. у 1000

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

03. 07.2020. у 1300, каб. бр. 38

Исхрана домаћих животиња;

09.07.2020. у 1000

Основе исхране домаћих животиња

07.07.2020. у 1000

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана непреживара

30.06.2020. у 1000

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

02.07.2020. у 900

Генетика и оплемењивање домаћих животиња

01.07.2020. у 900

Технологија угљених хидрата 2      

писмени део испита

03.07.2020. у 1000

Технологија уља и масти                  

писмени део испита

06.07.2020. у 1000

Технологија угљених хидрата 1      

писмени део испита

09.07.2020. у 1000

Опште ратарство;

Основе биљне производње;

Крмно биље;

Технологија припреме и складиштење сточне хране;

Травњаци

01.07.2020. у 1000

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

02.07.2020. у 900

Специјално воћарство 2

08.07.2020. у 900

Енглески језик 1;

Енглески језик 2;

Енглески језик у воћарству и виноградарству;

Енглески језик у прехрамбеној индустрији

Писмени део испита

01.07.2020. у 900

Усмени испит у 1130

Основе агроекологије

07.07.2020. у 900

Биологија-СП Воћарство и виноградарство

06.07.2020. у 900

Генетика-СП Зоотехника

02.07.2020. у 900

Социологија

15.07.2020. у 1100

Технологија угљених хидрата 1

Практична настава

13.07.2020. у 1000

Теоријска настава, испита

14.07.2020. у 1000

Технологија кондиторских производа

Практична настава

08.07.2020. у 1000

Теоријска настава, испита

09.07.2020. у 1000

Адитиви у прехрамбеној индустрији

09.07.2020. у 1000

09.07.2020. у 1000

Физичка хемија 1

Писмени део испита

13.07.2020. у 1000

Усмени део испита

14.07.2020. у 1000

Физичка хемија 2

Усмени испит

09.07.2020. у 1000

Задња измена објављена 03.07.2020.године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 27. до 29. 05. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Опште и неорганске хемије-сви студијски програми

10.06.2020. у 1000

Агрохемија

I и II тест 16.06.2020.

Колоквијун за вежбе 19.06.2020.

Усмени испит 22.06.2020.

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса.

1.06.2020. у 1000

Технологија млека и млечних производа

8.06.2020. у 1000

Статистика

4.06.2020. у 1000

Опште ратарство;

Крмно биље;

Технологија припреме и складиштење сточне хране;

Травњаци

5.06.2020. у 1000

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

05. 06.2020. у 1300, каб. бр. 38

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

11.06.2020. у 900

Технологија угљених хидрата 1

Практична настава

22.06.2020. у 1000

Писмени део испита

24.06.2020. у 1000

Технологија кондиторских производа

Практична настава

05.06.2020. у 1000

Писмени део испита

10.06.2020. у 1000

Адитиви у прехрамбеној индустрији

10.06.2020. у 1000

10.06.2020. у 1000

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

04.06.2020. у 900

Специјално воћарство 2

24.06.2020. у 1100

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

12.06.2020. у 1000

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

16.06.2020. у 1000

Исхрана непреживара

17.06.2020. у 1000

Енглески језик 1;

Енглески језик 2;

Енглески језик у воћарству и виноградарству;

Енглески језик у прехрамбеној индустрији

Писмени део испита

15.06.2020. у 900

Усмени испит 15.06.2020. у 1130

Математика 2

18.06.2020. у 1000

Задња измена објављена 15. 06. 2020.године

 

                                                   


 


АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Полагање поправних тестова из Биологије (Цитологија, Ботаника и Зоологија) и Зоологије (Зоологија I и Зоологија II)

26.05.2020. у 9 часова

Опште и неорганске хемије-сви студијски програми

25.05.2020. у 1000

27.05.2020. у 1100

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

18. 05. 2020. у 1300, каб. бр. 38

Специјално воћарство 1

20.05.2020. у 900

Физичка хемија 1

Први колоквијум

20.05.2020. у 1100

Физичка хемија 2

Писмени део испита

20.05.2020. у 1100

Наводњавање

20.05.2020. у 900

Технологија угљених хидрата 2

20.05.2020. у 1100

Усмени испит 22.05.2020. у 1100

Генетика;

Биљни генетички ресурси;

Оплемењивање биљака са семенарством;

Специјално оплемењивање биљака

13. 05. 2020. у 1000

И

18. 05. 2020. у 1000

Органска хемија 2

20.05.2020. у 1000

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана преживара

21.05.2020. у 1000

21.05.2020. у 1200

Енглески језик 1;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

Писмени део испита 22.05.2020. у 1000

Усмени испит 22.05.2020. у 1130

Објављено 15.05.2020.године

  

   
   
     
     
     
     
     

 

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 25. и 26. 06. 2020. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Опште и неорганске хемије-сви студијски програми

29.06.2020. у 1000

Агрохемија

I и II тест 02.07.2020.

Колоквијун за вежбе 06.07.2020.

Усмени испит 08.07.2020.

 

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија прераде меса.

3.07.2020. у 1000

Технологија млека и млечних производа

13.07.2020. у 1000

Статистика

02.07.2020. у 1000

Задња измена објављена 19.05.2020.године