УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 29.05.до 31. 05. 2017.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Агрохемија

Други колоквијум

02.06.2017. године у 1000

 

26.06.2017. године у 900

 

 

 

27.06.2017. године у 900

Исхрана домаћих животиња-допунски термин

01.06.2017. године у 1000

01.06.2017. године у 1000

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Технологија млека и млечних производа;

05.06.2017. године у 1200

 

Технологија прераде меса;

Конзервисање меса и производа од меса

12.06.2017. године у 1200

 

Контрола квалитета производа;

Укупни колоквијум из вежби 06.06.2017. у 900

Писмени део испита 07.06.2017. у 900

Усмени део испита 08.06.2017. у 900

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Укупни колоквијум из вежби 14.06.2017. у 900

Писмени део испита 16.06.2017. у 900

Усмени део испита 08.06.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 1

Укупни колоквијум из вежби 14.06.2017. у 900

Писмени део испита 16.06.2017. у 900

Усмени део испита 23.06.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 2

Укупни колоквијум из вежби 14.06.2017. у 900

Писмени део испита 16.06.2017. у 900

Усмени део испита 26.06.2017. у 900

Технологија кондиторских производа

Укупни колоквијум из вежби 14.06.2017. у 900

Писмени део испита 16.06.2017. у 900

Усмени део испита 26.06.2017. у 900

Виноградарство- ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство- ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство- ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње– ОАС Агроекономија

13.06.2017. у 1300, каб. бр. 38

 

Све Органске хемије и Биохемије

21.06.2017. у 900

 

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

07.06.2017. у 900

08.06.2017. у 900

Специјално воћарство 2

22.06.2017. у 900

23.06.2017. у 900

Помотехника

26.06.2017. у 900

Пројектовање и подизање засада;

Самоникле воћне врсте

12.06.2017. у 900

Агротехника у воћарству

19.06.2017. у 900

Општа и неоганска хемија

14.06.2017. у 1000

 

Основе агроекологије

27.06.2017. у 900

 

Социологија

 

07.06.2017. у 1000

Основе исхране домаћих животиња; Специјална исхрана;

Исхрана преживара

13.06.2017. у 1000

 

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

14.06.2017. у 1000

 

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

15.06.2017. у 1000

 

Математика 1;

Математика 2

 

08.06.2017. у 1400

Технологијa уља и масти

Укупни и други поправни колоквијум практичне наставе

19.06.2017. у 1300

 

Организација и економика пољопривреде

 

29.06.2017.

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

 

30.06.2017.

Задња измена објављена: 21.06.2017.године

 

ЈУЛСКИ  ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  28.06.и 29.06.2017.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

 

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Контрола квалитета производа;

Укупни колоквијум из вежби 23.06.2017. у 900

Писмени део испита 27.06.2017. у 900

Усмени део испита 14.07.2017. у 900

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Укупни колоквијум из вежби 23.06.2017. у 900

Писмени део испита 27.06.2017. у 900

Усмени део испита14.07.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 1

Укупни колоквијум из вежби 23.06.2017. у 900

Писмени део испита 27.06.2017. у 900

Усмени део испита 10.07.2017. у 900

Технологија угљених хидрата 2

Укупни колоквијум из вежби 23.06.2017. у 900

Писмени део испита 27.06.2017. у 900

Усмени део испита 03.07.2017. у 900

Технологија кондиторских производа

Укупни колоквијум из вежби 23.06.2017. у 900

Писмени део испита 27.06.2017. у 900

Усмени део испита 03.07.2017. у 900

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

05.07.2017. у 900

06.07.2017. у 900

Специјално воћарство 2

13.07.2017. у 900

14.07.2017. у 900

Помотехника

07.07.2017. у 900

Пројектовање и подизање засада;

12.07.2017. у 900

 Самоникле воћне врсте

05.07.2017. у 900

Агротехника у воћарству

14.07.2017. у 900

Енглески језик –сви студијски програми

Писмени део испита 13.07.2017. у 900

Усмени део испита 13.07.2017. у 1130

и 14.07.2017. у 1000

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

04.07.2017. у 1300, каб. бр. 38

 

Технологија меса;

Технологија прераде млека;

Технологија млека и млечних производа;

10.07.2017. године у 1200

 

Технологија прераде меса;

Конзервисање меса и производа од меса

06.07.2017. године у 1200

 

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

 

Писмени део испита

03.07.2017. године у 1100

Општа и неорганска хемија

05.07.2017. године у 1100

 

Све Органске хемије и Биохемије

04.07.2017. године у 900

 

Агрохемија

30.06.2017. године  у 900

 

Задња измена објављенаобјављена: 27.06.2017.године

Секретаријат Агрономског факултета