УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

СЕПТЕМБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  22.и 23.08. 2018.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Основе агроекологије

10.09.2018.у900

 

Општа и неорганска хемија-сви студијски програми

27.08.2018. у 12 00

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Вежбе

27.08.2018. у 10 00

 

Агрохемија

Поправни колоквијум I и  II

27.08.2018. у 900

Вежбе

28.08.2018. у 900

 

Биохемија;

Биохемије 1

29.08.2018. у 9 00

Усмени испит

30.08.2018. у 9 00

Биохемије 2

29.08.2018. у 9 00

Усмени испит

04.09.2018. у 9 00

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

03. и 19. 09. 2018. у 1000

 

Виноградарство ;

Опште виноградарство ;

Производња лозног садног материјала ;

Специјално виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње

28. 08. 2018. у 1300,

каб. бр. 38

29. 08. 2018. у 1000,

 каб. бр. 38

 

Технологија угљених хидрата 1

 

28.08.2018.   у  1000

Технологија кондиторских производа;

Технологија угљених хидрата 2;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

 

30.08.2018.  у   1000

Технологија млека и млечних производа:

Технологија прераде млека;

Технологија прераде меса; Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

24.08.2018. у 1100

28.08.2018.  у 900

Пројектовање и подизање засада

30.08.2018

Агротехника у воћарству

04.09.2018

Помотехника

05.09.2018

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

29. 08. 2018

31. 08. 2018

Специјално воћарство 2

27. 08. 2018

28. 08. 2018

Социологија

 

07.09. 2018 у 1000

Исхрана домаћих животиња

04.09.2018. у 10 00

 

Задња измена објављена   05. 09. 2018. годинe

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ II ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  05.и 06. 09. 2018.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија-сви студијски програми

11.09.2018. у 10 00

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Вежбе

10.09.2018. у 10 00

 

Агрохемија

Поправни колоквијум I и  II

10.09.2018. у 900

Вежбе

12.09.2018. у 900

 

Мелиорације земљишта

 

20.09.2018

Биохемија;

Биохемије 1;

Биохемије 2

 

Усмени испит

14.09.2018. у 9 00

Виноградарство ;

Опште виноградарство ;

Производња лозног садног материјала ;

Специјално виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње

14. 09. 2018. у 1300,

каб. бр. 38

17. 09. 2018. у 1300,

 каб. бр. 38

 

Технологија прераде меса; Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

07.09.2018. у 1100

11.09.2018.  у 900

Технологија прераде млека

14.09.2018. у 1100

17.09.2018.  у 900

Технологија млека и млечних производа

19.09.2018. у 1100

21.09.2018.  у 900

Пројектовање и подизање засада

11.09.2018

Агротехника у воћарству

14.09.2018

Помотехника

18.09.2018

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

21. 09. 2018

24. 09. 2018

Технологија угљених хидрата 1;Технологија угљених хидрата 2

Практична настава

06.09.2018. у 1000

 

Технологија уља и масти

Практична настава

05.09.2018. у   1000

 

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

 

Писмени испит

17.09.2018. у  1100

усмени испит

24.09.2018. у  1100

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

Основе исхране домаћих животиња

13.09. 2018. у 1000

 

Генетика

 

14.09.2018. у  1400

Задња измена објављена   19. 09. 2018. године

 

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ  ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава  20.и 21.09. 2018.године од 8 до 12 часова. Студенти који не пријаве испит у наведеном термину касније неће моћи да пријаве.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Основе агроекологије

01.10.2018.у900

 

Општа и неорганска хемија-сви студијски програми

27.09.2018. у 10 00

 

Органска хемија;

Органска хемија 1;

Органска хемија 2

Вежбе

25.09.2018. у 10 00

06.10.2018.  у 900

Технологија прераде меса; Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија меса

27.09.2018. у 1100

02.10.2018.  у 900

Технологија прераде млека

26.09.2018. у 1100

28.09.2018.  у 900

Технологија млека и млечних производа

24.09.2018. у 1100

25.09.2018.  у 900

Пројектовање и подизање засада

26.09.2018

Агротехника у воћарству

27.09.2018

Помотехника

05.10.2018

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

27. 09. 2018

28. 09. 2018

Специјално воћарство 2

01. 10. 2018

02. 10. 2018

Технологија угљених хидрата 1

Практична настава

24.09. 2018. у 1000

 

Технологија угљених хидрата 2

Практична настава

25.09. 2018. у 1000

 

Технологија уља и масти

Практична настава

20.09. 2018. у   1000

 

Биохемија;

Биохемије 1;

Биохемије 2

28.09.2018.  у 900

08.10.2018.900

Економика пословања;

Организација и економика пољопривреде;

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

 

05.10.2018.

Виноградарство ;

Опште виноградарство ;

Производња лозног садног материјала ;

Специјално виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње

21. 09. 2018. у 1300,

каб. бр. 38

 

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

 

Писмени испит

26.09. 2018. у  1100

усмени испит

28.09. 2018. у  1100

Задња измена објављена  19. 09. 2018.године

 

 

 

Секретаријат Агрономског факултета