Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 Резултати Теста 2 - предмет Енглески језик у воћарству и виноградарству (Воћарство и виноградарство), тест одржан 12.01.2021. године.


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Прeдмeт: Енглeски јeзик у воћарству и виноградарству
Рeзултати: Тeст  2  (максималан број поeна/бодова јe 15)
Датум:  12.01.2021.

Прeзимe и имe                                        Бодови
1. Лeкић Марко  11/2015                              15
2. Марић Милош  51/2018                            13
3. Мијајловић Анђeла 54/2018                     9,5
4. Милинковић Миљан  38/2017                  7
5. Миловановић Марко  47/2017                11
6. Јeстровић Никола   39/2018                    14
7. Симић Бојан  76/2017                               12
8. Јаковљeвић Ана 21/2018                        10
9. Јаковљeвић Маријана  20/2018              10
10. Танасијeвић Анђeла 14/2018                 10
11. Милошeвић Јeлeна  26/2018                10,5

                                                                                     прeдмeтни наставник
                                                                                        др Милeвица Бојовић

 

 

 

 

 

 

 

Резултати Теста 2 - предмет Енглески језик 1 (Прехрамбена технологија). (максималан број поена/бодова је 15), одржан 30. 12. 2020.

Презиме и име                                                          бодови

 1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020                     7,75
  2. Анђелковић Б. Александра 53/2020             8,75
  3. Аџић М. Андреа   9/2020                              11,25
  4. Бабић Г. Тања   45/2020                                13,25
  5. Васиљевић В.  Јована   27/2020                  10,25
  6. Васовић В. Богдан   64/2020                           9
  7. Вујовић Д. Ивана    3/2020                          12,25
  8. Вуковић П. Милица  34/2020                       11,50
  9.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020            7,25
  10.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020                  9,25
  11. Гавриловић Н. Мартина  28/2020                6,50
  12. Ђорђевић М. Милица  1/2020                         /
  13. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                        9,25
  14. Јовановић Р. Милић   40/2020                      9,50
  15. Јовановић Г. Миона  43/2020                     10,75
  16. Ковачевић Н. Кристина  13/2020               12
  17. Костић В. Јована 23/2020                            13,50
  18. Лукић С. Андријана  31/2020                      8,50
  19. Мијаиловић М. Сања 19/2020                   10,50
  20. Миладиновић Б. Јована  10/2020                 8,25
  21. Митровић М. Исидора  49/2020                  9
  22.  Митровић М. Анђела   58/2020                  8,25
  23. Недељковић М. Наталија   11/2020               /
  24. Новаковић Б. Јелена 66/2020                        8,50
  25. Петковић Д. Јована   41/2020                         8,25
  26. Пешић М. Марија  14/2020                          6
  27.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020           9,25
  28. Ракићевић С. Ивана  65/2020                         8,25
  29. Срнић З. Владимир  29/2020                          /
  30. Стојановић М. Михаило  22/2020                9,25
  31. Таловић З. Сузана  37/2020                           8
  32. Тешић М. Анђела  8/2020                           11,25
  33. Шутић М. Марија 50/2020                         10,75

                                                                                                           предметни наставник
                                                                                                          др Милевица Бојовић

 

 


Резултати: Тест 2, Енглески језик (изборни), одржан 28. 12. 2020. године.

1. Јована Томић 51/2020 (Општа агрономија)- 13 бодова (максимум је 15).

                                                                                                     Предметни наставник
                                                                                                       др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 - предмет Енглески језик воћарству и внноградарству (Воћарство и виноградарство), тест одржан 8.12.2020. године.


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Предмет: Енглески језик у воћарству и виноградарству
Резултати: Тест  1  (максималан број поена/бодова је 15)
8.12.2020.

Презиме и име
1. Лекић Марко  11/2015                    13
2. Марић Милош  51/2018                   7
3. Мијајловић Анђела 54/2018            2
4. Милинковић Миљан  38/2017      6,5
5. Миловановић Марко  47/2017         8
6. Јестровић Никола   39/2018             3
7. Симић Бојан  76/2017                    9,5
8. Јаковљевић Ана 21/2018                  7
9. Јаковљевић Маријана  20/2018        7
10. Танасијевић Анђела 14/2018      6,5
11. Милошевић Јелена  26/2018       2,5


                                                                                                 предметни наставник
                                                                                                   др Милевица Бојовић

 

 

 

Резултати на Тесту 1 - Енглески језик 1 (Прехрамбена технологија),  одржан 4.12.2020. године


Презиме и име                                        Бодови

1. Аксентијевић М. Јелена   26/2020              8
2. Анђелковић Б. Александра 53/2020          10
3. Аџић М. Андреа   9/2020                           9,5
4. Бабић Г. Тања   45/2020                             13,5
5. Васиљевић В.  Јована   27/2020                12,5
6. Васовић В. Богдан   64/2020                      12
7. Вујовић Д. Ивана    3/2020                         12
8. Вуковић П. Милица  34/2020                     12
9.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020         6,5
10.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020             12,5
11. Гавриловић Н. Мартина  28/2020          9,5
12. Ђорђевић М. Милица  1/2020                    6
13. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                  11,5
14. Јовановић Р. Милић   40/2020                 8
15. Јовановић Г. Миона  43/2020                12,5
16. Ковачевић Н. Кристина  13/2020          14
17. Костић В. Јована 23/2020                       13
18. Лукић С. Андријана  31/2020                12
19. Мијаиловић М. Сања 19/2020               13,5
20. Миладиновић Б. Јована   10/2020         10,5
21. Митровић М. Исидора  49/2020            12
22.  Митровић М. Анђела   58/2020            9,5
23. Недељковић М. Наталија   11/2020       9,5
24. Новаковић Б. Јелена 66/2020                 6,5
25. Петковић Д. Јована   41/2020                12
26. Пешић М. Марија  14/2020                     7
27.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020    10
28. Ракићевић С. Ивана  65/2020                10
29. Срнић З. Владимир  29/2020                 13
30. Стојановић М. Михаило  22/2020         13
31. Таловић З. Сузана  37/2020                   13
32. Тешић М. Анђела  8/2020                    10,5
33. Шутић М. Марија 50/2020                  13,5

                                                                                       предметни наставник
                                                                                         др Милевица Бојовић

 

 

Резултати: Тест 1,

Енглески језик (изборни), одржаног 2. 12. 2020. године


1. Јована Томић 51/2020 (Општа агрономија)- 11,5 бодова (максимум је 15).

                                                                                                     Предметни наставник
                                                                                                       др Милевица Бојовић