Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

                                                                            РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА (ОАС)

У ДОПУНСКОМ ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ (ОКТОБАР 2) ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ИСПИТИ ПОЧИЊУ У 9 ЧАСОВА (ИЗУЗЕВ ПРЕДМЕТА СТАТИСТИКА*)

ОАС ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК (2)

ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија

8.10.2020.

Ботаника

6.10.2020.

Педологија

7.10.2020.

Органска хемија

9.10.2020.

Информатика

6.10.2020.

Статистика*

09.10.2020 у 1030

Мелиорације земљишта

8.10.2020.

Основе агроекологије

9.10.2020.

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

8.10.2020.

Генетика

6.10.2020.

Агрохемија

9.10.2020.

Микробиологија

7.10.2020.

Анатомија и физиологија домаћих животиња

9.10.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА

Крмно биље

6.10.2020.

Опште ратарство

7.10.2020.

Опште воћарство

7.10.2020.

Биолошке основе сточарства

8.10.2020.

Исхрана домаћих животиња

7.10.2020.

Пољопривредна механизација

6.10.2020.

Организација и економика пољопривреде

7.10.2020

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално ратарство

7.10.2020.

Оплемењивање биљака са семенарством

7.10.2020.

Специјално воћарство

06.10.2020.

Ентомологија

06.10.2020.

Фитофармација .

6.10.2020.

Фитопатологија

6.10.2020.

Зоохигијена са основама ветерине

9.10.2020.

Виноградарство

6.10.2020.


ОАС ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК (2)

ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија 1

8.10.2020.

Општа и неорганска хемија 2

8.10.2020.

Органска хемија 1

9.10.2020.

Биологија

7.10.2020.

ДРУГА ГОДИНА

Економика пословања

7.10.2020.

Аналитичка хемија

8.10.2020.

Физика са електроником

6.10.2020.

Биљне сировине

6.10.2020.

Основе термодинамике

7.10.2020.

Микробиологија

7.10.2020.

Биохемија 1

8.10.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА

Технолошке операције 1

7.10.2020.

Технолошке операције 2

7.10.2020.

Биохемија 2

8.10.2020.

Колоидна хемија

8.10.2020.

Индустријска микробиологија

7.10.2020.

Технологија угљених хидрата 1

7.10.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Технологија млека и млечних производа

8.10.2020.

Технологија алкохолних пића и пива

6.10.2020.

Технологија кондиторских производа

7.10.2020.

Технологија уља и масти

7.10.2020.

Адитиви у прехрамбеној индустрији

7.10.2020.

Контрола квалитета производа

6.10.2020.


ОАС ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК (2)

ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија

8.10.2020.

Органска хемија

9.10.2020.

Педологија

7.10.2020.

ДРУГА ГОДИНА

Микробиологија

7.10.2020.

Биохемија

8.10.2020.

Генетика

6.10.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА

Енглески језик у воћарству и виноградарству

08.10.2020.

Производња лозног садног материјала

6.10.2020.

Пројектовање и подизање засада

6.10.2020.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално оплемењивање биљака

6.10.2020.

Специјално воћарство 1

06.10.2020.

Специјално воћарство 2

06.10.2020.

Фитофармација

6.10.2020.

Фитопатологија

6.10.2020.

Помотехника

6.10.2020.

Ентомолoгија

06.10.2020.


ОАС ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА

Анатомија и физиологија домаћих животиња

9.10.2020.

ДРУГА ГОДИНА

Основе исхране домаћих животиња

7.10.2020.

Генетика

6.10.2020.

ТРЕЋА ГОДИНА

Живинарство

8.10.2020.

Свињарство

7.10.2020.

Зоотехника 1

8.10.2020.

Репродукција домаћих животиња

9.10.2020.