Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У НОВЕМБАРСКОМ „АПСОЛВЕНТСКОМ“ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

19.11.2020

Генетика

16.11.2020

Агрохемија

16.11.2020

ТРЕЋА ГОДИНА

Исхрана домаћих животиња

20.11.2020

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално ратарство

18.11.2020

Оплемењивање биљака са семенарством

16.11.2020

Специјално воћарство

Колоквијум 23.11.2020.

Испит 24.11.2020

Ентомологија

25.11.2020

Фитофармација

25.11.2020

Зоохигијена са основама ветерине

26.11.2020

Виноградарство

23.11.2020

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА

Општа и неорганска хемија 2

26.11.2020

ДРУГА ГОДИНА

Физичка хемија 1

26.11.2020

Биохемија 1

19.11.2020

ТРЕЋА ГОДИНА

Технолошке операције 2

25.11.2020

Технологија угљених хидрата 1

26.11.2020

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Микробиологија воде и санитација у производњи хране

25.11.2020

Технологија уља и масти

25.11.2020

Контрола квалитета производа

26.11.2020

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

25.11.2020


 

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ТРЕЋА ГОДИНА

Опште виноградарство

23.11.2020

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално воћарство 1

Колоквијум 23.11.2020

Испит 24.11.2020

Специјално воћарство 2

Колоквијум 23.11.2020

Испит 24.11.2020

Фитофармација                                                                  

25.11.2020

Фитопатологија

25.11.2020

Ентомологија

25.11.2020

 

 

 

ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ДРУГА ГОДИНА

Основе исхране домаћих животиња

20.11.2020

ТРЕЋА ГОДИНА

Исхрана непреживара                                                          

20.11.2020

 СВИ ИСПИТИ ПОЧИЊУ У 9 ЧАСОВА

 СВИ КОЛОКВИЈУМИ ПОЧИЊУ У 10 ЧАСОВА

 

У Чачку, 13.11.2020. године                            др Владимир Курћубић, ван. проф.

                                                                                    продекан за науку и наставу