Kolokvijum Organska hemija 22.04.2019.godine

Obaveštenje

 

II Kolokvijum iz Organske hemije 1 ( vežbe)- 10.5.2019. u 10h

II Kolokvijum iz Organske hemije (vežbe) -9. 5. 2019. U 9h i 13h

 

II Kolokvijum iz Organske hemije 1 (teorija) i  Organske hemije(teorija)

8.5.2019. u 9h

 

                                                                                                    Dr Jelena Mladenović

                                                                                                                     22.04.2019.