Потпис из предмета УНО Воћарство од 27. 05.2019.године

ПОТПИСИ ИЗ ПРЕДМЕТА

СПЕЦИЈАЛНО ВОЋАРСТВО и СПЕЦИЈАЛНО ВОЋАРСТВО 2

ЗА СТУДЕНТЕ ПО СВИМ ПРОГРАМИМА

 среда, 29. мај од 11 часова

(индексе предати код др Ивана Глишића до 11 часова)

 

 Објављено 27. 05.2019. године