Лабораторије

 

-        Хемијска лабораторија I

-        Лабораторија за хемију и хемијске технологије

-        Лабораторија за инструменталне анализе

-        Лабораторија за семенарство

-        Лабораторија за микробиологију

-        Лабораторија за биологију

-        Лабораторија за педологију

-        Лабораторија за мелиорације и флуиде

-        Лабораторија за анатомију домаћих животиња

-        Лабораторија за механизацију

-        Лабораторија за заштиту биљака

-        Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета

-        Информатичка лабораторија