Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факулет у Чачку

 

-        Лабораторија за биологију

-        Лабораторија за хемију

-        Лабораторија за хемију и прехрамбену технологију

-        Лабораторија за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 1

-        Лабораторија за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 2

-        Лабораторија за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 3

-        Лабораторија за семенарство

-        Лабораторија за микробиологију

-        Лабораторија за педологију

-        Лабораторија за мелиорације и флуиде

-        Лабораторија за анатомију домаћих животиња

-        Лабораторија за механизацију

-        Лабораторија за заштиту биљака

-        Информатичка лабораторија