Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета

 

САДРЖАЈ

1.      Назив

2.      Седиште

3.      Руководилац

4.      Истраживачи

5.      Остало особље

6.      Задатак

7.      Оспособљеност лабораторије

8.      Студијски програми и предмети који користе лабораторији

9.      Простор и локација лабораторије

10.  Опрема

 

Назив: Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета

 

1.      Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет Чачак,

Катедра за сточарство и технологију анималних сировина, катедра за     технологију прераде биљних сировина, катедра за хемију и хемијско инжењерство

2.      Руководилац: др Милун Петровић

3.      Истраживачи: проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

др Милун Петровић

др Владимир Курћубић

асистент дипл. инж. прехрамб. техн. Мирјана Радовановић

асистент дипл. инж. прехрамб. техн. Јелена Пантовић

 

4. Остало особље

Лаборанти: немамо у овој лабораторији

 

5. Задатак

У Лабораторији за хемијске технологије и контролу квалитета врше се испитивања која се базирају на органолептичкој оцени млека, одређивању квалитативног и квантитативног састава млека и млечних производа, хигијенске исправности млека и броја соматских ћелија у млеку, органолептичка контрола меса и месних прерађевина и контрола квалитета других прехрамбених производа.

Органолептичком оценом млека, меса и месних прерађевина обухваћена је контрола боје, мириса и укуса.

Квалитативна анализа млека обухвата квалитативно доказивање казеина, доказивање присуства албумина и глобулина и доказивање млечног шећера.

Од квантитативних анализа млека и млечних прерађевина одређује се:

- садржај млечне масти млека, јогурта и кефира (Герберова метода и базични метод М.И. Ђакова) и масноћа павлаке уз употребу бутирометара по Köhler-у.

- садржај млечног шећера (Јодометријска и рефрактометријска метода),

- минералне материје (одређивање пепела, фосфора, калцијума ),

- садржај суве супстанце (индиректна метода),

- специфична тежина млека (лактодензиметријска метода),

- вискозитет млека (метода по Höppler-у),

- термостабилност млека Фосфатна проба).

При анализи квантитативног састава млека поред стандардних метода користи се и Анализатор млека (милкоскоп).

Хигијенска исправност млека обухвата одређивање свежине и чистоће млека. У овој лабораторији  одређује се:

- киселост млека: - титрационе методе (киселост по Тhörner-у, Soxhlet-Henkel-у i Dornic-у),

- брзе техничке методе (ализаролна, алкохолна и црвена проба).

Број соматских ћелија у млеку одређује се помоћу бројача соматских ћелија.

 

ПРЕГЛЕДИ  МЕСА

 

Помоћни методи прегледа меса:

Испитивање степена искрварења меса - метод по Schönbergu

A)    поступак са филтер хартијом

B)     поступак са NaOH

 

Одређивање pH меса pH метром

Одређивање степена водњикавости меса по Schönbergu

А) поступак са филтер хартијом

Б) поступак са компресијом

 

Утврђивање страних мириса у месу (проба кувања)

 

Помоћни методи за доказивање квара меса

 

Контрола квалитета других прехрамбених производа обухвата одређивање минералних материја (одређивање пепела, фосфора, калцијума), садржаја суве супстанце, вискозитета, садржаја угљених хидрата, протеина и липида.


 

6. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техичком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом, оспособљена да изврши наведена испитивања.

7. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

Следећи студијски програми и предмети користе Лабораторију:

(а) основне академске студије - Познавање и производња млека (др Милун Петровић), Технологија млека и млечних производа (др Владимир Курћубић),, Технологија меса (др Владимир Курћубић), Познавање анималних сировина (проф. др Снежана Богосављевић Бошковић), Контрола квалитета производа .

 

8. Простор и локација лабораторије

8.1. Простор, површина и намена

Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета располаже са 56.4м2 радне површин и чини је једна радна соба (Слика 1). Радна соба представља простор у којем се врши органолептичка оцена млека, органолептичка контрола меса и месних прерађевина и контрола квалитета других прехрамбених сировина, полупроизвода и готових производа, квалитативна и квантитативна анализа млека и млечних производа и одређивање броја соматских ћелија у млеку.

Одржавање чистоће и потребне стерилности лабораторијског простора и опреме обавља се редовно.

 

9. Локација лабораторије

Лабораторија се налази на првом спрату на крају левог павиљона Агрономског факултета у Чачку.

 

10. Oпрema

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за анализу, узорковање, као и пратећим прибором и материјалом. У лабораторији се води рачуна о редовној набавци нове опреме, одржавању, еталонирању, као и специфичним обукама особља. Опремом рукују лица обучена за рад.

Важнија опрема је наведена у Табели 1.


Табела 1. Важнија опрема

Aнализатор млека

Scope Electric Julije C8

Одређиванје хемијског састава и тачке мржњења млека.

1

Бројач соматских ћелија

DeLaval DCC

Теренски бројач соматских ћелија у млеку

1

Центрифуга

MC-360 Tehtnica

Центрифугирање млека, павлаке и маслаца при одређивању масноће

1

Водено купатило

-

Одржавање жељене температуре при анализи прехрамбених производа

1

Рефрактрометар

Gerber instruments Laktometro 0-20% L-45348

Одређивање индекса рефракције различитих супстанци

1

Вискозиметар по Höppleru

B 3

Одређивање вискозитета прехрамбених производа

 

Лактодензиметри po Gerberu

Milch g/cm3 Tp 20 oC Abl. Oben, FUNCE GERBER, Berlin-Germany

Аерометар за одређивање специфичне тежине млека

2

Бутирометри по Gerber-u

Milk leche 65oC, Germani

Одређивање масноће млека

10

Бутирометри по Köhler-u

Butyrometre KÖEHLER 5ml créme 65oC

Одређивање масноће павлаке

10

Апаратура за одређивање влажности ваздуха

 

Одређивање влажности ваздуха

1

Апаратура за in situ производњу хлора и хлората

 

Добијање активног хлора

1

Пресек уређаја за хлађење

 

Настава

1

 

Бројач соматских ћелија и Aнализатор млека

deo_lab_mleko analizator_mleka
Слика 1: Део лабораторије