Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

1.      Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет Чачак

Цара Душана 34

 

2.      Руководилац: др Снежана Танасковић

 

3.     Истраживачи

др Драго Милошевић


Задатак

У ентомолошкој лабораторији врши се идентификација штетних организама у пољопривредној производњи и комуналној хигијени, праћења животних циклуса штеточина, лабораторијска испитивања биолошке ефикасности инсектицида, као и припрема узорака за молекуларне детекције ради утврђивања векторских статуса неких инсеката (Sternorrhyncha) вектора. Лабораторија има успешну сарадњу са Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante, University di Udine (Italy), INRA - UMR BGPI, Campus International de Baillarguet, Montpellier (Francuska) и Department of Entomology Moravian Museum, Brno, Czech Republic.

 

4. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је оспособљена за наведена истраживања. Циљ је комплетирање молекуларних детекција, за шта је неопходна набавка центрифуге и termal cycler.

 

5. Студијски програми и предмети који користе лабораторији

 

Следећи студијски програми и предмети користе Лабораторију:

основне академске - Општа агрономија (предмет: Ентомологија),

основне академске - Воћарство и виноградарство (предмет: Ентомологија).

 

6. Простор и локација лабораторије

 

Лабораторија се налази у северном делу зграде. Има димензије 2.94 m x 3.28 m = 9.64 m. Лабораторијски под је стабилан за кретање запослених. Максимална осветљеност радног простора је обезбеђена вештачким изворима светлости. Извор топлоте је централно грејање. У лабораторији се налазе витрине и ормари за смештај хемикалија и лабораторијског прибора и опреме. Радне површине постављене су уз зидове, ради функционалности простора и манипулација узорцима и неопходним хемикалијама. Ормар са зооцидима смештен је испред лабораторије. У основи уздужног спољашњег зида лабораторије, налази се и противпожарни хидрант.

 

Простор Лабораторије је представљен на тлоцрту (Слика 1) и он обезбеђује нормално функционисање. Простор обезбеђују све мере заштите узорка и испитивања. Одржавање лабораторијског простора врши се свакодневно, а једном недељно се врши детаљно одржавање од стране помоћног особља.

 

Слика 1. Тлоцрт просторија на спрату, северни део зграде

 

7. Опрема

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за узорковање, пренос и чување узорака, лабораторијско одгајање и испитивање биолошке ефикасности инсектицида. Сва упутства за рад и одржавање опреме налазе се у лабораторији.

 

Табела 1. Важнија опрема

N0

назив

година набавке

намена

1.

Фрижидер

LG express cool GR242MF

2004

чување узорака

2.

Микроталасна рерна

LG

2004

стерилизација, приручна

3.

Заваривач за ПВЦ кесе

SV 106/01, Gorenje

2004

 

паковање узорака, одлагање лепљивих површина

4.

Техничка вага

Kern EW (min0,5g, max1500g)

2004

неопходна мерења

5.

Аналитичка вага

Kern 770

2005-

неопходна мерења

6.

Вортекс

MS2 Minischecer Ika

2004

 

вортексовање током припреме узорака

7.

Магнетна мешалица

RH KT C-3208600 Ika-Werke

2004

мешање узорака

8.

Инкубатор

Icudigit 36l, Selecta

2006

инкубирање узорака и праћење биологије

9.

 

Уређај за вертикалну електрофорезу

Hoefer Dual Gel Caster, Amersham

2005

 

електрофореза PCR продуката (за раздвајање фрагмената нуклеинских киселина, то јест ради провере приноса и специфичности, то јест величина добијених PCR фрагмената)

10.

Исправљач

Electrophoresis Power Supply EPS301, Amersham

2005

напајање уређаја

11.

Илуминатор

TPC 20C Т5x20-2A

2005

посматрање гела

12.

Стереомикроскоп бинокулар

WinLab-Zoom HPS 100

2008

 

микроскопирање, прегледи узорака

13.

Термохигрометар

TFA, model 30.5000/30.5002

2008

 

мерење температуре и влаге

14.

Дигитални фотоапарат

Olympus 550

2004

фотографисање

15.

ГПС уређај

GPS E-trex Legend

2004

утврђивање позиције

16.

Ручна лупа

3x+6x, Escenbah, Germany

2007

теренско узорковање

17.

Наочаре лупа

3x,Escenbah, Germany

2007

 

теренско узорковање и пребројавање ситнијих инсеката