Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за дипломске академске студије - master Агрономија

Шифра

предмета

Назив предмета


С

Статус предмета


Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ


П

В

ДОН

СИРПрви семестар

MA1

Органска пољопривреда

I

Обавезни

2

2

-

-

-

6

 

Изборни предмет  1

I

Изборни

2

2

-

-

-

6

 

Изборни предмет  2

I

Изборни

2

2

-

-

-

6

 

Изборни предмет  3

I

Изборни

2

2

-

-

-

6

 

Изборни предмет  4

I

Изборни

2

2

-

-

-

6

Укупно први семестар

10

10

-

-

-

30

Други семестар

МП1

Стручна пракса (45)

II

Обавезни

-

-

-

-

3

3

МД1

Теоријске и експерименталне основе дипломског рада

II

Изборни

-

-

-

20

-

12

МД2

 

Израда дипломског рада

II

Обавезни

-

-

-

-

-

15

Укупно други семестар

-

-

-

20

3

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

 

Укупно = 10

Укупно = 10

Укупно = -

Укупно = 20

Укупно = 3

 

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако програм има модуле,  ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Други облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.