Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

I ГОДИНА

 

Р. бр.

Шифра пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

ДОН

1.

TA1

Општа и неорганска хемија 1

I

ТМ

обавезни

3

0

3

 

7

2.

TБ1

Математика 1

I

АО

обавезни

3

2

0

 

7

3.

ОВ1

Информатика

I

АО

обавезни

2

2

0

 

5

4.

ТВ1

Биологија

I

ТМ

обавезни

4

0

2

 

7

5.

ТГ1

Енглески језик 1

I

АО

обавезни

2

0

0

 

4

Укупно у првом семестру:

14

4

5


30

23


6.

ТА2

Општа и неорганска хемија 2

II

ТМ

обавезни

2

0

2


6

7.

ТБ2

Математика 2

II

АО

обавезни

3

3

0


8

8.

ТВ2

Органска хемија 1

II

ТМ

обавезни

3

0

3


7

9.

ТГ2

Енглески језик 2

II

АО

обавезни

2

0

0


4

10.

ОИ10

Екологија и заштита животне средине

II

АО

обавезни

2

1

0


5

Укупно у другом семестру:

12

4

5


30

21


Укупно часова активне наставе I и II семестар и ЕСПБ бодови:

23+21 = 44


60

 

 

 

II ГОДИНА

 

 

Р. бр.

Шифра пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

ДОН

11.

ТА3

Органска хемија 2

III

ТМ

обавезни

3

0

2

 

7

12.

ТБ3

Аналитичка хемија

III

НС

обавезни

3

0

3

 

7

13.

ТВ3

Физика са електроником

III

ТМ

обавезни

4

1

1

 

7

14.

ТГ3

Основе термодинамике

III

НС

обавезни

2

1

0

 

4

15.

 

Изборни предмет 1

III

 

 

 

 

 

 

5

а

ТИ1

Хемија комплексних једињења

III

НС

изборни

2

1

0

 

 

б

ТИ2

Економика пословања

III

НС

изборни

2

1

0

 

 

Укупно у трећем семестру:

14

3

5


30

22


16.

ТА4

Биохемија 1

IV

НС

обавезни

3

0

3


7

17.

ТБ4

Физичка хемија 1

IV

НС

обавезни

3

1

1


7

18.

ОВ4

Микробиологија

IV

ТМ

обавезни

3

0

2


6

19.

ТВ4

Анималне сировине

IV

НС

обавезни

2

0

0


5

20.

ТГ4

Биљне сировине

IV

НС

обавезни

2

0

0


5

Укупно у четвртом семестру:

13

1

6


30

20

Укупно часова активне наставе III и IV семестар и ЕСПБ бодови:

22 +20 = 42


60

 

 

 

III ГОДИНА

 

 

Р. бр.

Шифра пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

ДОН

21.

ТА5

Технолошке операције 1

V

НС

обавезни

2

2

0

 

6

22.

ТБ5

Физичка хемија 2

V

НС

обавезни

2

1

1

 

6

23.

ТВ5

Биохемија 2

V

НС

обавезни

3

0

3

 

7

24.

ТГ5

Индустријска микробиологија

V

СА

обавезни

2

1

1

 

6

25.

 

Изборни предмет 2

V

 

 

 

 

 

 

5

а

ТИ3

Машински елементи

V

НС

изборни

2

0

0

 

 

б

ТИ4

Складиштење зрнастих производа

V

НС

изборни

2

0

0

 

 

в

ТИ5

Повртарске сировине

V

НС

изборни

2

0

0

 

 

Г

ТИ6

Воћарске сировине

V

НС

изборни

2

0

0

 

 

Укупно у петом семестру:

11

4

5


30

20


26.

ТА6

Технологија меса

VI

СА

обавезни

3

2

0


7

27.

ТБ6

Технологија угљених хидрата 1

VI

СА

обавезни

2

0

2


5

28.

ТВ6

Технолошке операције 2

VI

НС

обавезни

3

3

0


7

29.

ТГ6

Технологија производа од воћа и поврћа

VI

СА

обавезни

3

1

1


7

30.

 

Изборни предмет 3

VI

 

 

 
4

а

ТИ7

Колоидна хемија

VI

НС

изборни

2

0

0


 

б

ТИ8

Корозија и заштита

VI

НС

изборни

2

0

0


 

Укупно у шестом семестру:

13

6

3


30

22


Укупно часова активне наставе V   VI семестар и ЕСПБ бодови:

20+22 = 42


60

 

 

 

IV ГОДИНА

 

 

Р. бр.

Шифра пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

Пред.

Вежбе

ДОН

31.

ТА7

Технологија угљених
хидрата 2

VII

СА

обавезни

2

1

2

 

5

32.

ТБ7

Технологија алкохолних пића и пива

VII

СА

обавезни

3

1

1

 

6

33.

ТВ7

Технологија млека и млечних производа

VII

СА

обавезни

3

2

0

 

6

34.

 

Изборни предмет 4

VII

 

 

 

 

 

 

5

а

ТИ9

Технологија ферментисања производа од меса

VII

СА

изборни

2

0

0

 

 

б

ТИ10

Конзервисање меса и производа од меса

VII

СА

изборни

2

0

0

 

 

35.

 

Изборни предмет 5

VII

 

 

 

 

 

 

5

а

ТИ11

Микробиологија хране

VII

НС

изборни

2

0

1

 

 

б

ТИ12

Микробиологија воде и санитација у производњи хране

VII

НС

изборни

2

0

1

 

 

 

ТП1

СТРУЧНА ПРАКСА

VII

СА

обавезни

 

 

 

3

3

Укупно у седмом семестру:

12

3

5


30

20


36.

ТА8

Контрола квалитета производа

VIII

СА

обавезни

2

0

2


4

37.

ТБ8

Енглески језик у прехрамбеној индустрији

VIII

АО

обавезни

1

1

0


2

38.

 

Изборни предмет 6

VIII

 

 

 

 

 


6

а

ТИ13

Технологија уља и масти

VIII

СА

изборни

3

2

1


 

б

ТИ14

Технологија хлађења

VIII

СА

изборни

3

2

1


 

39.

 

Изборни предмет 7

VIII

 

 

 

 

 


6

а

ТИ15

Технологија кондиторских производа

VIII

СА

изборни

3

1

1


 

б

ТИ16

Адитиви у прехрамбеној индустрији

VIII

СА

изборни

3

1

1


 

40.

 

Изборни предмет 8

VIII

 

 

 

 

 


5

а

ТИ17

Материјали

VIII

НС

изборни

2

1

0б

ТИ18

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

VIII

НС

изборни

2

1

041.

ТВ8

ЗАВРШНИ РАД

VIII

СА

обавезни

 

 

 

7

7

Укупно у осмом семестру:

11

4

5

10

30

20

Укупно часова активне наставе VII и VIII семестар и ЕСПБ бодови:

20+20 = 40


60