Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ МАСТЕРАКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Саша Љ. Стојадиновић

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку, општи смер

6,52

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Воћарство и виноградарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Борис В. Рилак

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Општа агрономија

9,33

2.     

Виолета С. Петровић-Луковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,23

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

2.     

Ивана Ж. Марић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за ратарство

8,17

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Драгана Д. Видојевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

9,32

2.     

Горан П. Драшковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Општа агрономија

9,25

3.     

Кристина О. Миљковић

Универзитет у Београду

Шумарски факултет-област пејзажна архитектура и хортикултура

8.71

4.     

Данијела Д. Илић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

8,65

5.     

Милош С. Марјановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Општа агрономија

8,65

6.     

Марина М. Панић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

8,53

7.     

Саша М. Миловановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Воћарство и виноградарство

8,36

8.     

Ђорђе М. Лазаревић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

8,03

9.     

Данка С. Друловић

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Агрономија- општи смер

8,00

10. 

Радосављевић М. Весна

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,97

11. 

Цвета Р. Лукић

Универзитет у Београду

Шумарски факултет-смер шумарство

7,77

12. 

Виолета Ђ. Симеуновић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за воћарство и виноградарство

7,73

13. 

Лела М. Мајсторовић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

7,71

14. 

Марко П. Вучетић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за ратарство

7,50

15. 

Младен Н Денић

Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет у Земуну, Одсек за воћарство и виноградарство

7,35

16. 

Наташа В. Стојановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, смер Менаџмент у пољопривреди

7,18

17. 

Радичевић М. Ружица

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

6,58

18. 

Сузана Д. Илић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, општи смер

6,44

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

1.     

Мејрема Е. Бибић

Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм Прехрамбена технологија

8,91

2.     

Ирма Х. Камберовић

Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм Прехрамбена технологија

8,46

3.     

Јасна Д. Ђоковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

8,41

4.     

Аца С. Жарковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

8,00

5.     

Саша В. Васић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

7,81

6.     

Зорица Т. Лаковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Прехрамбена технологија

7,66

7.     

Миодраг М. Анђелковић

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" Технолошко-металуршки факултет у Скопљу, смер Прехрамбено биотехнолошко инжењерство

6,50

 

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

Ред. број

Име и презиме

Просечна оцена

Статус

1.     

Борис В. Рилак

9,33

буџет

2.     

Драгана Д. Видојевић

9,32

буџет

3.     

Горан П. Драшковић

9,25

буџет

4.     

Мејрема Е. Бибић

8,91

буџет

5.     

Кристина О. Миљковић

8.71

буџет

6.     

Данијела Д. Илић

8,65

буџет

7.     

Милош С. Марјановић

8,65

буџет

8.     

Марина М. Панић

8,53

буџет

9.     

Ирма Х. Камберовић

8,46

буџет

10. 

Јасна Д. Ђоковић

8,41

буџет

11. 

Саша М. Миловановић

8,36

буџет

12. 

Ивана Ж. Марић

8,17

буџет

13. 

Ђорђе М. Лазаревић

8,03

буџет

14. 

Аца С. Жарковић

8,00

буџет

15. 

Данка С. Друловић

8,00

буџет

16. 

Радосављевић М. Весна

7,97

самофин.

17. 

Саша В. Васић

7,81

самофин.

18. 

Цвета Р. Лукић

7,77

самофин.

19. 

Виолета Ђ. Симеуновић

7,73

самофин.

20. 

Лела Д. Мајсторовић

7,71

самофин.

21. 

Зорица Т. Лаковић

7,66

самофин.

22. 

Марко П. Вучетић

7,50

самофин.

23. 

Младен Н Денић

7,35

самофин.

24. 

Виолета С. Петровић-Луковић

7,23

самофин.

25. 

Наташа В. Стојановић

7,18

самофин.

26. 

Радичевић М. Ружица

6,58

самофин.

27. 

Саша Љ. Стојадиновић

6,52

самофин.

28. 

Миодраг М. Анђелковић

6,50

самофин.

29. 

Сузана Д. Илић

6,44

самофин.

 

Објављено дана 26. октобра 2015. год. у 1500 часова.

Упис кандидата обавиће се 28.10. и 29.10.2015. године од 8 до 14 часова.

 

                                    Комисија за мастер академске студије:

1. Др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу

2. Др Никола Бокан, руководилац студијског програма АГРОНОМИЈА

3. Др Валадимир Курћубић, руководилац студијског програма ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА