Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Кандидати који су стекли право на Мастер и Докторске студије у школској 2015/2016 години подносе:

 

- Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;

- Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

- Доказ о уплати прве рате (самофинансирајуће мастер студије) у износу од 16.000,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: прва рата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

Упис кандидата обавиће се од 28.10. и 29.10.2015.године од 8 до 14 часова.

 

  У Чачку,

26.10.2015. године