Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Настава у пролећном семестру шк. 2020/21. год.

 

      Настава у пролећном семестру школске 2020/2021. године за студенте свих година ОАС, почиње у среду, 17. фебруара 2021. године, према важећем распореду од 28. децембра 2020. године, када је истакнут на огласној табли Факултета и на сајту Факултета.

       Tеоријска и практична настава ће се одвијати у просторијама Агрономског факултета у Чачку, класично, ex catedrae, уз предузимање ригорознијих мера предострожности у циљу сузбијања ширења COVID-19.

      Детаљније информације о организацији наставе или неопходним изменама и алтернативама (прелазак на on line наставу, кондензована практична настава), студенти ће добијати директно или на сајту Факултета, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.

       Подсећамо студенте да је ношење заштитних маски обавезно.


Почетак наставе у пролећном семестру шк. 2020/21. године (пдф) >>>>

 

              Продекан за наставу                                                                                                        Декан Агрономског факултета

Др Владимир Курћубић, ван. проф., с.р.                                                                                    Проф. др Томо Милошевић, с.р.