Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Цара Душана 34
Телефон: 032/303-405, Факс: 032/303-401
Web-site: http://afc.kg.ac.rs   E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    

 

Слободна места за упис студената У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ у прву годину студијских програма основних академских студија за школску 2021/2022. годину

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

____БУЏЕТ____

САМОФИНАНСИРАЊЕ

ОПШТА АГРОНОМИЈА

(240 ЕСПБ)

21

-

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

(240 ЕСПБ)

26

-

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

(240 ЕСПБ)

9

-

ЗООТЕХНИКА

(180 ЕСПБ)

18

-

Студент са инвалидитетом

1

-

Припадник ромске националности

1

-

Држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години средњу школу завршио у иностранству

1

-

За упис на све студијске програме полаже се пријемни испит из једног од предмета, по слободном избору кандидата, и то: БИОЛОГИЈА или ХЕМИЈА, изузев студијског програма Прехрамбена технологија, где полажу искључиво пријемни испит из ХЕМИЈЕ. Програм за полагање пријемног испита истакнут је на сајту Факултета (http://www.afc.kg.ac.rs), а може се добити и на Факултету.

Пријављивање на конкурс је могуће на три начина:

1. Непосредно (у Студентској служби Факултета). Кандидати приликом непосредне пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву на конкурс (образац пријаве у пдф) предају оверене фотокопије докумената, и то:
  • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
  • Диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту;
  • Копију личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13
2. Електронским путем, уз достављање скенираних свих изнад наведених НЕОВЕРЕНИХ докумената и уплатнице, на мејл адресу студентске службе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Преузети образац пријаве на конкурс у пдф, попунити образац и скениран доставити уз осталу документацију на наведену мејл адресу. Сваком кандидату ће бити потврђен пријем документације, на опцију „reply“, у што краћем року након пријема мејла и документације у прилогу. Пријављивање кандидата траје до 23. септембра у 14 часова.
 
3. Препорученом поштом са повратницом (извештајем о пријему), где се достављају НЕОВЕРЕНЕ фотокопије изнад наведених докумената. Наведена документа треба послати на следећу адресу: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34, 32000 Чачак, са назнаком: КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ. Пријављивање кандидата траје до 23. септембра у 14 часова (пошта мора стићи до наведеног термина).

Сви кандидати који се определе да документацију за конкурс за упис не достављају непосредно, у Студентској служби Факултета, већ скенирану или фотокопирану документацију буду достављали наведеним опцијама 2 и 3 (електронским путем и препорученом поштом), а који положе пријемни испит и буду на коначној ранг листи уписаних студената, на упису примљених кандидата (28. септембра 2021. године) морају поднети ОРИГИНАЛНУ НЕОПХОДНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (наведену изнад).

Уколико се приликом предаје оригиналне документације утврди да је кандидат претходно предао фалсификоване исправе, декан Агрономског факултета ће против тог лица одмах поднети кривичну пријаву.

Трећи конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата од 20. до 23. септембра 2021. године (од 8 до 14 часова),
 • полагање пријемног испита 24. септембра 2021. године у 10 часова,
 • објављивање прелиминарне ранг листе 24. септембра 2021. године,
 • објављивање коначне ранг листе 27. септембра 2021. године,
 • упис примљених кандидата 28. септембра 2021. године (од 8 до 12 часова)


Упис
који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са програмом уписа студената са инвалидитетом.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години средњу школу завршио у иностранству, подлеже процесу нострификације. Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става, који оствари право уписа на студије у првом уписном року, може се уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2021/2022. години може се уписати на прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

Модел изјаве истакнут је у Стручном упутству на сајту Факултета.

СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину за школску 2021_2022. годину >>>>

Модел изјаве - Прилог 4 и Прилог 5 >>>>

 

Објављено 10.09.2021. године