Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА  НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ДОПУНСКОМ ТЕРМИНУ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

ПРИЈЕМ ИСПИТНИХ ПРИЈАВА 29. И 30. 09. 2022. ГОДИНЕ ОД 08 ДО 12 ЧАСОВА

 

ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДОПУНСКИ ТЕРМИН У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Општа и неорганска хемија

07.10.2022.

Органска хемија

10.10.2022.

Зоологија

08.10.2022.

Ботаника

08.10.2022.

Педологија

07.10.2022.

Мелиорације земљишта

07.10.2022.

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

07.10.2022.

Генетика

07.10.2022.

Физиологија биљака

07.10.2022.

Микробиологија

07.10.2022.

Анатомија и физиологија домаћих   животиња

10.10.2022.

Микроорганизми и алтернативна пољопривреда

07.10.2022.

ТРЕЋА ГОДИНА

Повртарство

07.10.2022.

Биолошке основе сточарства

07.10.2022.

Исхрана домаћих животиња

07.10.2022.

Производња и познавање млека

07.10.2022.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално ратарство

07.10.2022.

Зоотехника

07.10.2022.

Виноградарство

07.10.2022.

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДОПУНСКИ ТЕРМИН У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Општа и неорганска хемија 1

07.10.2022.

Општа и неорганска хемија 2

10.10.2022.

Органска хемија 1

10.10.2022.

Математика 2

10.10.2022.

Енглески језик 2

10.10.2022.

Физика са електроником

07.10.2022.

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија 1

08.10.2022.

Физичка хемија 1

10.10.2022.

Физика са електроником

07.10.2022.

Биљне сировине

10.10.2022.

Микробиологија

10.10.2022.

Органска хемија 2

10.10.2022.

Квалитативна хемијска анализа

07.10.2022.

Хемија вода и третман отпадних вода

07.10.2022.

ТРЕЋА ГОДИНА

Физичка хемија 2

10.10.2022.

Биохемија 2

07.10.2022.

Технологија производа од воћа и поврћа

07.10.2022.

Индустријска микробиологија

07.10.2022.

Колоидна хемија

07.10.2022.

Технологија угљених хидрата 1

10.10.2022.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Микробиологија воде и санитација у производњи хране

07.10.2022.

Контрола квалитета производа

10.10.2022.

Тржиште и маркетинг пољопр. и прехрамбених производа

10.10.2022.

 

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ)

ПРВА ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДОПУНСКИ ТЕРМИН У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Педологија

07.10.2022.

Мелиорације земљишта

07.10.2022.

Зоологија

08.10.2022.

Ботаника

08.10.2022.

Биологија

08.10.2022.

ДРУГА ГОДИНА

Микробиологија

07.10.2022.

ТРЕЋА ГОДИНА

Производња лозног садног материјала

10.10.2022.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Специјално оплемењивање биљака

07.10.2022.

Фитофармација

10.10.2022.

 

ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ДОПУНСКИ ТЕРМИН У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ДРУГА ГОДИНА

Биохемија

07.10.2022.

Биолошке основе сточарства

07.10.2022.

Репродукција домаћих животиња

10.10.2022.

Технологија припреме и складиштења сточне хране

10.10.2022.

ТРЕЋА ГОДИНА

Производња и познавање млека

07.10.2022.

Исхрана преживара

07.10.2022.

 

 

 

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА У ДОПУНСКОМ ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

за предмете

  1. Виноградарство - ОАС Општа агрономија;
  2. Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

КОЛОКВИЈУМ 06. 10. 2022. у 1400, каб. бр. 38