Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Цара Душана 34

32000 Чачак

Телефон: 032/303-405  (студентска служба)

 

 

Све своје уплате студенти могу извршити на:

жиро рачун: 840-948666-13

шифра плаћања: 189

број модела: 97,  позив на број: 93034