Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

XI СМОТРА НАУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ

са међународним учешћем

 

XI CONFERENCE OF AGRONOMY STUDENTS

with international participation

Драге колеге,

У четвртак, 15. августа 2019. године на Агрономском факултету у Чачку студенти 20 Универзитета из 10 европских држава, са 60 радова излагали су резултате својих истраживања у оквиру радног дела 11. Конференције научних радова студената агрономије са међународним учешћем.

Након свечаног отварања Конференције, рад се одвијао у пет секција, четири са усменим излагањима и постер приказима.

У петак, 16. августа подељене су награде, на основу одлука комисија које су пратиле излагања.

Награђеним студентима и њиховим менторима искрене честитке.

До наредног виђења 2021, на XII Конференцији научних радова студената агрономије!

 

Организациони  одбор

 

Награђени студенти >>>>

 

Dear colleagues,

On Thursday 15 August 2019, the students from 20 Universities from 10 European countries presented 60 papers as the results of their own research at the 11th Conference of Agronomy Students with international participation which was held at the Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia.

After the Conference opening ceremony, the students presented their papers within five Sessions - four were oral presentation sessions and one poster presentation session.

On Friday 16 August 2019, the Awards were delivered to the students on the basis of the decision of each Working Group.

Congratulations to all Award Recipients and their mentors!

See you in 2021, at XII Conference of agronomy students!

 

The Organizing Committtee

 

Aworded students >>>>

Фотографије - Photos >>>>