Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Геодетски снимљена подлога за К.П. 4/1 К.О. Чачак и добијена информација о локацији су престављали основу за креирање идејног решења за изградњу вишенаменског образовно-изложбеног павиљона, са партерним уређењем дворишта Факултета (3D анимација изнад и Слике 1-4, испод овог текста). Преговори са потенцијалним инвеститорима и донаторима су у току.

Вишенаменски павиљон би креирао пријатан амбијент за стваралаштво и живот, осећај повезаности и просперитета, унапређење образовања, очување степена производње у аграру и унапређење квалитета понуде неопходне да задовољи актуелне потребе потрошача, уз очување здравља људи, добробити животиња и екосистема.

Организација већег броја мини-сајмова или изложби, у трајању од 5-7 дана годишње: Град Чачак би имао директне користи од интензивније комуникације, инвестирања, очувања и унапређења животне средине, попуне туристичких и хотелијерских капацитета (очекивања: у првих 3 године рада мин. 5.000 посетилаца годишње), интензивније трговине и извозних активности.

Неки од предлога за садржаје Сајмова и Изложби: Сајам образовања и наставних средстава, Сајам цвећа и хортикултуре, Сајам традиционалних млечних и производа од меса, Сајам сушеног и кандираног воћа - производи и опрема, Сајам произвођача ракије, Сајам вина, Сајам хранљивог, лековитог и зачинског биља, Сајам иновација, Сајам мале привреде, Сајам екологије, Сајам производа из органске производње, Сајам кондиторских производа - торти и колача, Сајам агро-туризма, Сајам народне радиности, Изложба кућних љубимаца.

У павиљону би се вршила континуирана едукација студената, пољопривредних произвођача и прерађивача као и стручњака из области аграра, подстицај за интересно гранско удруживање, повећавање вредности традиционалних производа формализацијом упутстава за производњу који гарантују порекло, идентитет и заштиту производа, “био” или „органску“ производњу, „clean labeling“ и конвенционалну робну производњу.

Павиљон би поседовао посебно дизајниран, мултифункционални мобилијар, као и сву неопходну инфраструктуру за презентације високог квалитета, са најсавременијом аудио-визуелном опремом - простор адаптибилан за одржавање Конгреса, Конференција, Симпозијума, Саветовања, Смотри, Додела диплома, Књижевне вечери, Хорске свечаности....

p 01 p 02
p 03 p 04