Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

igor_djurovic


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Telefon: 032 303 400

 

Лични подаци:

Игор Ђуровић је рођен 21.07.1981. године у Крагујевцу. Држављанин је Републике Србије. Ожењен, има двоје деце.

 

Школска спрема:

Основну школу  ”Станислав Сремчевић”  у Крагујевцу завршио 1996 .

 I крагујевачку гимназију завршио је 2000. године

Дипломирао је  29.12.2006. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу на студијској групи хемијаи стекао звање дипломирани хемичар за истраживање и развој.

Последипломске докторске студије уписао је 2007.године на истом факултету под менторством проф. Др. Светлане Марковић.

Говори, чита и пише енглески језик.

 

Запослења:

Од децембра 2007. године до маја 2008. године радио као заменна месту наставник хемије у О.Ш.”Милоје Симовић“ и О.Ш. ”Доситеј Обрадовић“, у Крагујевцу на одређено време од 6 месеци.

Од 01.09.2008. запослен на Агрономском факултету у Чачку као сарадник у настави за ужу научну област Хемија.

05.07.2010. на Агрономском факултету у Чачку изабран у звање асистента за ужу научну област Хемија на којем тренутно држи вежбе из предмета : општа и неорганска хемија, физичка хемија 1 и 2 и анализа земљишта, методе инструменталне анализе.

 

Научна делатност:

Аутор је четири научна рада са импакт-фактором као и три саопштења, објављена на међународним конференцијама.

Учествовао је у реализацији два домаћа пројекта Министарства за науку и технолошки развој:

У периоду 2008-2011, на пројекту број 142025 под називом ''Физичкa хeмиja динaмичких стaњa и структурa нeрaвнoтeжних систeмa- oд мoнoтoнe дo oсцилaтoрнe eвoлуциje и хaoсa''

У периоду 2011- дo дaнaс, на пројекту број 172016 под називом ''Синтeзa, мoдeлoвaњe, физичкo-хeмиjскe и биoлoшкe oсoбинe oргaнских jeдињeњa и oдгoвaрajућих кoмплeксa мeтaлa''

 

Публикације (List of Publications)