Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Недавно је Elsevier Inc. публиковао књигу под називом “Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints” чији су уредници др. Anoop Kumar Srivastava (ICAR-Central Citrus Research Institute, New Delhi, India) и др. Chengxiao Hu (Huazhong Agricultural University, Wuhan, China).

У званичном опису за ову публикацију уредници наводе: Књига под називом “Воћне врсте: Дијагностиковање и решавање ограничавајућих фактора у исхрани биљака”  представља први и једини ресурс који на свеобухватан начин повезује воћне врсте као извор хранљивих материја за здравље људи са најсавременијим методологијама за дијагностиковање и решавање ограничавајућих фактора у погледу исхране тих воћних врста. Ова књига детаљно приказује различите напредне технике управљања ограничењима у исхрани воћних врста, као што су хидропоника на отвореном пољу, фертигација/биофертигација, примена нанођубрива, сензорно управљање хранљивим елементима, климатски паметно интегрисано управљање плодношћу земљишта, инокулација микробиолошким заједницама и ендофитима потпомогнута екофизиологијом воћних врста. Ова комплексна питања успешно су представљена у књизи, а обухватају практичну примену и будуће смернице.

Књига се састоји од 50 поглавља, а у њиховом писању је учествовало 167 аутора са најпрестижнијих светских Универзитета и Института. Поглавље 41 носи назив “Soil fertility: Plant nutrition vis-à-vis fruit yield and quality of stone fruits” чији су аутори др Томо Милошевић, редовни професор Агрономског факултета и др Небојша Милошевић, виши научни сарадник Института за воћарство. Ово поглавље, како наводе уредници, заједно са осталим, допринеће обогаћивању литературе најсавременијом компилацијом и дубинском анализом тема које су дуго чекале да доспеју у средиште пажње, с понуђеним дугорочним решењем за истраживаче и практичаре у области исхране воћака.

Иначе, ови истраживачи су аутори поглавља под називом “Plum (Prunus spp.) Breeding” објављеног 2018. године, а које је саставни део књиге под називом “Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits”, чији је издавач Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.

Прва страница из поглавља “Soil fertility: Plant nutrition vis-à-vis fruit yield and quality of stone fruits” >>>>

Продекан за науку_?__

Проф. др Владимир Курћубић

Cover Page