Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

      Агрономски факултет у Чачку и компанија „Агромаркет“ доо Крагујевац су уговорили нове елементе пословно-техничке сарадње. Данас је у оквиру Компаније запослено шест дипломираних инжењера Агрономског факултета у Чачку.

      Досадашња сарадња ће бити унапређена на обострану корист, и реализована кроз следеће активности:

  • Организацију студентских пракси (у трајању од 15 дана до 6 месеци) у различитим секторима и на различитим локацијама, где компанија Агромаркет д.о.о. има своје производне, продајне или логистичке центре: праксе су превасходно намењене студентима студијских програма Општа агрономија и Воћарство и виноградарство.
  • Подршка студентима у проналажењу практичних обука, ради повећања искуства - образовање засновано на потребама привреде.
  • Промоција трансфера знања од Факултета ка привреди.
  • Омогућавање приступа талентима: наставници Факултета пружају Компанији адекватне препоруке о најмарљивијим и најталентованијим студентима, које поред Додатка дипломе значајно утичу на селекцију најквалитетнијих стручњака, а према развојним плановима Компаније.
  • Заједничко креирање „неформалног“ тржишта рада: Алумни клуб Факултета ће ће формирати базу података - послодавци достављају потребе за стручњацима из области аграра (огласе) а дипломирани инжењери своје биографије (CV).
  • Гостујућа предавања, билатерално (за потребе клијената или запослених Компаније, као и предавања студентима Факултета од стране стручњака различитих специјалности, запослених у Компанији).
  • Стручне посете.
  • Пројектни задаци (заједничко конкурисање на међународне и домаће пројекте, различитих категорија).
  • Унапређење компетенција студената Факултета и запослених у Компанији.

 

Сигурни смо да ће будућа сарадња бити ефикасна и ефективна.

Saradnja Agromarket