Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

На Агрономском факултету у Чачку у периоду од 26 - 28. 08. 2015. године одржана  је 9. Конференција студената пољопривреде са међународним учешћем.

На Конференцији су презентована 32 рада студената из 9 земаља и 14 институција.

Награђени радови од стране Комисија које су пратиле усмена излагања и анализирале достављене радове публиковане у Зборнику скупа:

 

Категорија радова студената Докторских студија

1. Zoran Marinović, SzentIstván University, Department of Aquaculture, Hungary

1. Marko Vuković, Universityof Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia

2. Mushtaque Ahmed Jatoi, Date Palm Research Institute, Shah Abdul Latif University, Khairpur, Sindh, Pakistan

3. Branka Popović, Universityof Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia

3. Igor Đurđić, Universityof East Sarajevo, East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

 

Категорија радова студената Мастер студија

1. Petar Nikolić, Faculty of Agriculture University of Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

2. Radomir Bodiroga, Universityof East Sarajevo, East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

3. Marko J. Lazić, Universityof Prishtina - Kosovska Mitrovica, Faculty of Agriculture, Leshak, Serbia

3. Tanje Kjurchioska, Faculty of biotechnical sciences, Bitola, University: St. Kliment Ohridski – Bitola, Republic of Macedonia

 

Категорија радова студената Основних студија

1. Vladimir Miloš, Collegeof Agriculture at Križevci, Križevci, Croatia

2. Aleksandra Korićanac, Universityof Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačak, Serbia

2. Vanja Miljanić, Universityof Montenegro, Biotechnical faculty, Podgorica, Montenegro

2. Jelisaveta Seka Cvijanović i Aleksandar Vujasin, Faculty of Agriculture University of Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

2. Nikola Stevanović, Universityof Prishtina - Kosovska Mitrovica, Faculty of Agriculture, Leshak, Serbia

2. Valentina Radić, Collegeof Agriculture at Križevci, Križevci, Croatia

3. Miroljub Golubovski, “Ss. Cyril and Methodius”- Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Institute of Animal Biotechnology, Skopje, Republic of Macedonia

 

Фотографије >>>>