Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 10. и 11. марта 2017. године, одржано је XXII Саветовање о биотехнологији - са међународним учешћем.

На Саветовању су учествовали представници већине домаћих институција из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, уз велики број истраживача из иностранства (Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније). Скупу су присуствовали пољопривредни произвођачии њихова удружења, агрономи, технолози и прерађивачи пољопривредних производа, наставници средњих пољопривредних школа и подручне пољопривредне саветодавне стручне службе, као и студенти свих нивоа студија Агрономског факултета у Чачку.

Велику подршку Саветовању дало је Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, са представником, помоћником министра, Ненадом Катанићем. Саветовање, 22. у низу, је отворио декан Агрономског факултета, проф. др Владета Стевовић. Испред града Чачка, учесницима се обратио заменик градоначелника, проф. др Радош Павловић, а испред Института за воћарство у Чачку, директор, др Милан Лукић.

Током Саветовања, 10. и 11.03.2017. године, презентовано је преко 100 научних радова, распоређених у 5 секција, из следећих области: ратарства, повртарства и крмног биља; виноградарства и воћарства; заштите биља, производа и животне средине; прехрамбене технологије и зоотехнике.

Од укупног броја пријављених радова, преко 30 излагања су одржали наставници и сарадници са Агрономског факултета у Чачку.

Током дводневне манифестације, учесници Саветовања су пренели и размењивали своја искуства са колегама, стечена на пољу науке током претходног периода истраживања, са циљем бржег транфера знања и утицања на осавремењивање пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа и примени у пракси.

За све заинтересоване, у петак, 10.03.2017. организованјеи „мини” сајам, на коме су свој програм изложилапредузећа која се баве производњом и пласманом семенског материјала, средстава за заштиту и исхрану биљака, сточне хране, уређаја и опреме за примарну пољопривредну производњу и прераду, услугама итд.

Запослени Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу су одржали и ове године веома успешно традиционално 22. Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем и тиме поново надмашили себе.

Фотографије >>>>