Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

У периоду од 20-23. Марта 2018. године на Московској државној пољопривредној академији Тимирјазев, РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА, одржана је 71-я Международная студенческая научно-практическая конференция, посвящена 130-летию со дня рождения А.В. Чаянова (71th International research/practice conference for students dedicated to 130th anniversary of Prof. A.V. Chayanov) на којој је Александра Корићанац, студенткиња четврте године студијског програма Прехрамбена технологија, у конкуренцији од 3 000 студената из целог света освојила прво место у секцији Fruit growing, dedicated to the 100th anniversary of the Garden and truck farm. Тема рада је Morphological and physiological characteristics of mid- to late-season plum (Prunusdomestica L.) cultivars. Ментор рада је др Иван Глишић, а у истраживањима, обради и тумачењу добијених резултата учествовале су и др Горица Пауновић и др Јелена Младеновић. Уз нашу студенткињу, представник факултета у Москви била је проф. др Ленка Рибић Зеленовић, продекан за наставу.