Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 20. и 21. 09. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

24. 09. 2021. год. (петак)   10 часова

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1

01.10.2021.

04.10.2021.

Специјално воћарство 2

27. 09. 2021.

28.09.2021.

Агрохемија

Колоквијум

24.09.2021. у 1000

Технологија меса

30.09.2021. у 10 00

04.10.2021. у 900

Конзервисање меса и производа од меса

24.09.2021. у 1000

27.09.2021. у 900

Технологија млека и млечних производа

28.09.2021. у 1000

30.09.2021. године у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

01. 10. 2021. у 1400, каб. бр. 38

Механизација у сточарству

30.09.2021.

Исхрана домаћих животиња

28. 09. 2021. у 10 00

Основе исхране домаћих животиња; Исхрана преживара ;

Специјална исхрана;

Исхрана непреживара

04. 10. 2021. у 10 00

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

01.10.2021. у 9 00

Основе агроекологије

28.09.2021.

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум

Писмени испит

Усмени испит

29. 09. 2021. у 10 00

Технологија угљених хидрата 1

Колоквијум

Писмени испит

Усмени испит

05. 10. 2021. у 11 00

Повртарство

30.09.2021. у 1000

Задња измена истакнута 28.09.2021. године

 


СЕПТЕМБАР 2 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 06. и 07. 09. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

17. 09. 2021. год. (петак)   10 часова

Исхрана домаћих животиња; Специјална исхрана;

Исхрана преживара

16. 09. 2021. у 10 00

Основе исхране домаћих животиња

20. 09. 2021. у 10 00

Исхрана непреживара

17. 09. 2021. у 1000

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

10.09.2021. у 900

13.09.2021.

Специјално воћарство

23.09.2021. у 900

24.09.2021.

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

10.09.2021. у 10 00

Технологија млека и млечних производа

17.09.2021. у 1000

Агрохемија

I и II тест 10.09.2021. у 1000

Колоквијум

14.09.2021. у 1000

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

03.09.2021.,у 9 00

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

10. 09. 2021. у 1400, каб. бр. 38

Статистика

17.09.2021 у 1100

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

Писмени испит

15.09.2021. у 1000

Повртарство

22.09.2021. у 1000

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум

Писмени испит

Усмени испит

20. 09. 2021. у 10 00

Задња измена истакнута 15.09.2021. године 


 

СЕПТЕМБАР 1 ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава 19. и 20. 08. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

03. 09. 2021. год. (петак)     10 часова

Агрохемија

I   и II тест 23.08.2021. у 900

Колоквијум

25.08.2021. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

30. 08. 2021. у 1400, каб. бр. 38

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

27. 08. 2021. у 10 00

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

30. 08. 2021. у 10 00

Исхрана непреживара

01. 09. 2021. у 1000

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

27.08.2021.

30.08.2021.

Специјално воћарство

30.08.2021.

31.08.2021.

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

01.09.2021.,у 9 00

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

30.08.2021. у 10 00

Технологија млека и млечних производа

03.09.2021. у 1000

Повртарство

25.08.2021. у 900

Производња садног материјала у воћарству

06.09.2021.

Технологија угљених хидрата 1

Колоквијум

Писмени испит

30. 08. 2021. у 10 00

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум

Писмени испит

31. 08. 2021. у 10 00

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

Први колоквијум

31. 08. 2021. у 10 00

Писмени испит

07. 09. 2021. у 10 00

Усмени испит

09.09.2021. у 1100

Аналитичкa хемијa

3.9.2021. у 900.

Задња измена истакнута 08.09.2021. године

 ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 28. и 29. 06. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

02. 07. 2021. год. (петак)   11,30 часова

 

Технологија уља и масти

09.07.2021.године

 

Технологија угљених хидрата 2

06.07.2021. године

 

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија млека и млечних производа

02.07.2021., у 10 00

06.07.2021., у 9 00

Мелиорације земљишта

15.07.2021. године

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

02.07.2021., у 9 00

12.07.2021., у 9 00

Основе агроекологије

07.07.2021., у 10 00

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

02. 07. 2021. у 1400, каб. бр. 38

Исхрана домаћих животиња;

09. 07. 2021. у 10 00

Основе исхране домаћих животиња

07. 07. 2021. у 10 00

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана непреживара

30. 06. 2021. у 1000

Мелиорације земљишта

14. 07. 2021.,у 9 00

Повртарство

02. 07. 2021. у 900

Наводњавање

05. 07. 2021.,у 9 00

Поремећај метаболизма домаћих животиња СП Зоотехника- I година

13.07.2021., у 9 00

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

Писмени део испита

09. 07. 2021. у 10 00

усмени део испита

14. 07. 2021.,у 10 00

Задња измена истакнута 30.06.2021.године

 


 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава од 24. до 28. 05. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

02. 06. 2021. год. (среда)     10 часова

18. 06. 2021. год. (петак)     10 часова

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

04. 06. 2021. у 1300, каб. бр. 38

 

Технологија уља и масти

23.06.2021.године

 

Технологија угљених хидрата 2

24.06.2021. године

 

Технологија меса

08.06.2021., у 10 00

09.06.2021.,у 9 00

Конзервисање меса и производа од меса

04.06.2021., у 10 00

07.06.2021.,у 9 00

Технологија млека и млечних производа

08.06.2021., у 10 00

09.06.2021., у 9 00

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

11.06.2021.,у 9 00

Социологија

02.06.2021., у 11 00

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

14. 06. 2021. у 10 00

Специјална исхрана;

Исхрана преживара

16. 06. 2021. у 1000

Исхрана непреживара

17. 06. 2021. у 1000

Агрохемија

I и II тест 23.06.2021. у 900

Колоквијум

21.06.2021. у 900

 

Специјално воћарство ;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

04.06.2021., у 9 00

Повртарство

14.06.2021. у 1100

Опште воћарство;

Производња садног материјала у воћарству

22.06.2021. у 09 00

Задња измена истакнута 15.06.2021.године

 

 


 

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 25. и 26. 03. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

31. 03. 2021.   у 12 00

Технологија уља и масти

писмени део испита

02.04.2021. у 1300

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

05.04.2021. у 1300

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

02. 04. 2021. у 1300, каб. бр. 38

12.04.2021. у 1300

Специјално воћарство 1

12. 04. 2021. у 9 00

Специјална исхрана

12. 04. 2021. у 10 00

13. 04. 2021. у 10 00

Исхрана домаћих животиња

02. 04. 2021. у 1000

05. 04. 2021. у 1000

Исхрана преживара

12. 04. 2021. у 10 00

13. 04. 2021. у 10 00

Наводњавање

31.03.2021. у 1300

Социологија

07. 04. 2021. у 13 00

Физичка хемија 2

писмени део испита

06.04.2021. у 1000

Конзервисање меса и производа од меса

07.04.2021. у 11 00

08.04.2021. у 900

Технологија млека и производа од млека

01.04.2021. у 1100

02.04.2021. у 900

Енглески језик 1;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

писмени део испита

07.04.2021. у 1430

Усмени део испита ће бити одржан после прегледаних писаних радова према распореду

Задња измена истакнута 05.04.2021.године

 

 

 

 

 

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

Пријем испитних пријава 27. и 28. 01. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Технологија меса;

02.02.2021. у 1100

04.02.2021.

Технологија млека и млечних производа

09.02.2021. у 1100

11.02.2021.

Конзервисање меса и производа од меса

17.02.2021. у 1100

19.02.2021.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

03.02.2021. у 900

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара;

Исхрана домаћих животиња;

Исхрана непреживара

01.02.2021. у 1000

Технологија уља и масти

писмени део испита

29.01.2021. у 900

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

05.02.2021. у 900

Опште воћарство

08.02.2021. у 900

Агротехника у воћарству

12.02.2021. у 900

Производња садног материјала у воћарству

18.02.2021. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

08.02.2021. у 1000

Основе агроекологије

08.02.2021. у 900

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

04. 02. 2021. у 1300, каб. бр. 38

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум, писмени испит

09.02. и 12.02.2021. у 1000

Задња измена истакнута 12.02.2021.године

 

 ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

 ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИНИ РАНИЈЕ ЗАКАЗАНОГ ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава од 11. до 15. 01. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Тест Зоологија 2

18.01.2021. у 1000

Тест Зоологија 1

18.01.2021. у 1200

Ентомологија

             21.01.2021. у 900

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса

18.01.2021. у 1100

22.01.2021.

Технологија млека и млечних производа

18.01.2021. у 1100

21.01.2021.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

25.01.2021. у 900

Агрохемија

I   и II тест 22.01.2021. у 1000

Колоквијум

25.01.2021. у 1000

Органска хемија- сви студијски програми

       22.01.2021. у 900

Основе исхране домаћих животиња;

Специјална исхрана;

Исхрана преживара.

   22.01.2021. у 1000

Исхрана домаћих животиња;

28.01.2021. у 1000

Исхрана непреживара

25.01.2021. у 1000

Технологија уља и масти

писмени део испита

22.01.2021. у 900

Технологија угљених хидрата 2

писмени део испита

25.01.2021. у 1200

Опште воћарство

19.01.2021. у 900

Агротехника у воћарству

28.01.2021. у 900

Производња садног материјала у воћарству

29.01.2021. у 900

Мелиорације земљишта;

Наводњавање

22.01.2021. у 1000

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

21. 01. 2021. у 1300, каб. бр. 38

Социологија

27.01.2021. у 1000

Задња измена истакнута 26.01.2021.године