Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Упис студената који слушају наставу у текућој школској (2020/2021) години неопходно је завршити до краја октобра, јер је новост обавеза уноса свих података о напретку студената електронским путем у Јединствен информациони систем просвете (ЈИСП). Тек када су подаци о студентима унети у ЈИСП, они бивају препознати као студенти и остварују сва права и обавезе.

Моле се наставници Агрономског факултета у Чачку да записнике и пријаве испита предају  студентској служби НАЈКАСНИЈЕ до 25. октобра 2021. године, за све испитне рокове текуће школске године.  Једино на тај начин ће бити могуће да студенти упишу званично наредну школску годину до краја октобра. 

Такође, молимо све наставнике који су руководиоци завршних радова студената на свим студијским програмима основних академских студија (ОАС), да планирају и да са оним кандидатима који намеравају да упишу мастер академске студије (МАС) у октобру 2021. године заврше одбране својих завршних радова НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.септембра 2021. године. Разлог је исти: ако њихови подаци не би били унети у ЈИСП и они препознати као дипломирани студенти до наведеног датума, НЕ БИ БИЛО МОГУЋЕ ДА У ИСТОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ УПИШУ СЛЕДЕЋИ НИВО (МАСТЕР АКАДЕМСКИХ) СТУДИЈА.

 

У Чачку, 20.05.2021. године                                                             Др Владимир Курћубић, ван. проф.

                                                                                                                       Продекан за НИР и наставу