Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 


 

ОКТОБАРСКИ ДОПУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА И   ИСПИТА

 

Пријем испитних пријава 04. 10. 2021. године од 8 до 12 часова.

Назив предмета

термини

колоквијум

испит

Општа и неорганска хемија –сви студијски програми

06. 10. 2021. у 1000

08.10.2021.

Специјално воћарство;

Специјално воћарство 1;

Специјално воћарство 2

05.10.2021. у 900

06.10.2021. у 9 00

Ентомологија

.

06.10.2021. у 800

Технологија угљених хидрата 2

Писмени

06.10.2021. у 9 00

Усмени

07.10. 2021. у 9 00

Технологија уља и масти

Писмени

06.10.2021. у 11 00

Усмени

08.10. 2021. у 11 00

Екологија и заштита животне средине;

Биологија;

Зоологија

06.10.2021. у 9 00

Биохемија;

Биохемија 1;

Биохемија 2

06.10.2021. у 9 00

Виноградарство - ОАС Општа агрономија;

Опште виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Производња лозног садног материјала - ОАС Воћарство и виноградарство;

Специјално виноградарство - ОАС Воћарство и виноградарство;

Технологија и организација виноградарске производње – ОАС Агроекономија

07. 10. 2021. у 1400, каб. бр. 38

08.10.2021. у 9 00

Физиологија биљака;

Минерална исхрана;

Физиолошке основе воћарства

06.10.2021. у 9 00

Фитопатологија;

Фитофармација

07.10.2021. у 9 00

Економика пословања;

Организација и економика пољопривреде;

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбенох производа

07.10.2021. у 10 00

Технологија меса;

Конзервисање меса и производа од меса;

Технологија млека и млечних производа

06.10.2021. у 9 00

07.10.2021. у 9 00

Повртарство

05.10.2021. у 13 00

06.10.2021. у 10 00

Заштићени простор

06.10.2021. у 9 00

Микробиологија;

Индустријска микробиологија;

Микробиологија воде и санитација у производњи хране

06.10.2021. у 9 00

Микроорганизми и алтернативна пољопривреда

07.10.2021. у 9 00

Технологија угљених хидрата 1;

Технологија кондиторских производа;

Адитиви у прехрамбеној индустрији

Колоквијум

Писмени испит

Усмени испит

07. 10. 2021. у 13 00

Енглески језик 1;

Енглески језик 2;

Енглески језик у прехрамбеној индустрији;

Енглески језик у воћарству и виноградарству

07.10.2021. у 10 00

Физичка хемија 1;

Физичка хемија 2

Писмени испит

08. 10. 2021. у 10 00

Физика са електроником

07.10.2021. у 9 00

Органска хемија;

Органска хемија 1

Органска хемија 2

07.10.2021. у 9 00

Педологија

08.10.2021. у 9 00

Мелиорације земљишта

07.10.2021. у 9 00

Основе агроекологије

08.10.2021. у 9 00

Анатомија и физиологија домаћих животиња;

Зоохигијена са основама ветерине

08.10.2021. у 9 00

Опште ратарство

06.10.2021. у 9 00

Крмно биље

06.10.2021. у 9 00

Биолошке основе сточарства

06.10.2021. у 9 00

Исхрана домаћих животиња;

Основе исхране домаћих животиња

 07.10.2021. у 1000

06.10.2021. у 9 00

Производња и познавање млека

07.10.2021. у 9 00

Зоотехника

06.10.2021. у 9 00

Оплемењивање биљака са семенарством

08.10.2021. у 9 00

Математика 2

08.10.2021. у 9 00

Биљне сировине

08.10.2021. у 9 00

Технолошке операције 2

08.10.2021. у 9 00

Технологија производа од воћа и поврћа

08.10.2021. у 9 00

Колоидна хемија

08.10.2021. у 9 00

Агротехника у воћарству

08.10.2021. у 9 00

Генетика

07.10.2021. у 9 00

Задња измена истакнута 05.10.2021.године